Salling Group pålagt bøde på 500.000 kr. for manglende udbetaling af overarbejde til medarbejdere

Salling Group pålagt bøde på 500.000 kr. for manglende udbetaling af overarbejde til medarbejdere
1. december 2021

Af Malene Ougaard Sørensen
Salling Group taber mod HK Handel i Arbejdsretten i en sag omhandlende detailkoncernens mangeårige praksis, hvorefter medarbejdere som udgangspunkt afspadserede overarbejde. Dette strider imidlertid imod HK Handels butiksoverenskomst, som foreskriver, at udgangspunktet er udbetaling af overarbejde.

Siden 1996 har detailkoncernen Salling Group, som driver supermarkedskæderne Netto, Føtex og Bilka, anvendt praksissen med afspadsering frem for udbetaling af overarbejde, og i 2018 blev HK Handel bekendt med denne afvigelse af overenskomsten. Det var imidlertid først i 2020, at Salling Group ændrede sin praksis og rettede ind efter reglerne i overenskomsten.

Under sagen i Arbejdsretten forklarede Salling Group, at den mangeårige kutyme bl.a. blev praktiseret på baggrund af et ønske herom fra medarbejderne, samt at kutymen ikke havde medført tab for medarbejderne. Der var imidlertid uenighed herom, navnlig omkring hvorvidt værdien af udbetaling og afspadsering af overarbejde er den samme. Salling Group gjorde gældende, at de to forskellige ordninger har samme værdi, da der tillægges 50% eller 100%, uagtet om det omhandler afspadsering eller udbetaling af overarbejde. Heroverfor gjorde HK Handel dog gældende, at afspadsering og udbetaling af overarbejde ikke har samme værdi, idet en medarbejder udelukkende får visse afledte ydelser såsom feriepenge og fritvalgskonto ved udbetaling af overarbejde.

Arbejdsretten kom frem til, at der gennem en længere årrække rigtigt nok havde været fulgt en praksis i Salling Group, som både virksomheden og dens medarbejdere havde opfattet som værende bindende. Arbejdsretten fandt dog, at Salling Group ikke havde godtgjort, at nærværende praksis ikke havde været til ugunst for medarbejderne. Som følge af overenskomstbruddet blev Salling Group pålagt at betale en bod på 500.000 kr.

Del denne nyhed