Amalie Baden

Amalie er uddannet cand.jur. i 2008, og har siden da beskæftiget sig med familie og samliv. På det familieretlige område har Amalie Baden stor erfaring med udfærdigelse af ægtepagter, ægteskabssager, bodelinger, ugifte samlevende og forældreansvarssager. ​ Inden for arveretten har Amalie Baden et indgående kendskab til udfærdigelse af testamenter, arveretlige tvister, praktisk dødsbobehandling samt begunstigelse i livsforsikringer og pensionsordninger. Hun underviser også på Aarhus Universitet i familie- og arveret.

Kurser

Familieret

Amalie Baden

Det er som bekendt så yndigt at følges ad, men med ægteskabet følger også nogle juridiske udfordringer – er det automatiske formuefællesskab f.eks. ideelt, eller er det nødvendigt at oprette en ægtepagt om særeje? På kurset vil underviser Amalie Baden gennemgå nogle af de situationer, hvor der kan være behov for at oprette en ægtepagt, men også komme ind på nogle af myterne om gæld og ægteskab. Kommer man f.eks. automatisk til at hæfte for den andens gæld, hvis man gifter sig?   Under et ægteskab kan der også være behov for juridisk rådgivning til vurdering af, hvorvidt der f.eks. er opstået et behov for en ægtepagt. Det kan være tilfældet, hvis ægtefællerne har indrettet sig sådan at den ene arbejder og indbetaler store beløb til en pensionsordning, mens den anden enten ikke arbejder eller kun er på deltid og derfor kun har begrænsede muligheder for at betale ind til en pension. I en sådan situation kan det overvejes, om der skal oprettes en ægtepagt    Det er langt fra alle, der kommer til at leve lykkeligt sammen til deres dages ende – skilsmisseprocenten er høj, og der kan være mange ting at strides om, når man går fra hinanden. Der vil først og fremmest blive gennemgået separations- og skilsmissebetingelserne samt fokuseres på udvalgte problemstillinger og krav, der kan opstå under selve skiftet af fællesboet. Skal der f.eks. betales husleje, hvis den ene ægtefælle bliver boende i huset, og hvordan behandles et reguleringskrav på et skifte. Yderligere vil der også blive set på sammenblandingsproblematikker, altså tilfælde hvor et aktiv er købt for både særeje og delingsformue. Der vil også være en omtale af muligheden for at få særejekompensation.   Kurset er primært rettet mod advokatfuldmægtige, yngre advokater og andre rådgivere, som er uerfarne eller mindre erfarne inden for familieretten.

3

Fremtidsfuldmagter og erfaringer

Amalie Baden

Siden d. 1. september 2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt er en specifik type af fuldmagt, og det er i lov om fremtidsfuldmagter reguleret, hvordan en fremtidsfuldmagt oprettes, og hvad den kan indeholde.  Kurset indeholder en grundig gennemgang af reglerne for fremtidsfuldmagter – hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt, og hvordan sættes den i kraft? Sideløbende vil der være en beskrivelse af, hvad der er relevant at påpege og rådgive om i forbindelse med oprettelse af en fremtidsfuldmagt.  En fuldmagt oprettes som regel for at undgå iværksættelse af et værgemål, og der vil også være en sammenligning mellem fremtidsfuldmagter og værgemål, ligesom der vil være en gennemgang af fremtidsfuldmagter og vedvarende fuldmagter med fokus på fordele og ulemper ved de to fuldmagtstyper.

3

Anbefalede kurser