Andreas Schønbeck

Andreas Schønbeck

Andreas Schønbeck er advokat og ansat i den juridiske afdeling i MHI Vestas Offshore Wind, et joint venture mellem danske Vestas Wind Systems og japanske Mitsubishi Heavy Industries. Han beskæftiger sig primært med udarbejdelse og forhandling af internationale kommercielle kontrakter i relation til havvindmøller – både på salgs- og indkøbssiden. Ud over kontraktsretten har han produktansvarsretten som særligt interesseområde. Han har siden 2011 været ansat som ekstern lektor ved juridisk institut på Aarhus Universitet og har blandt andet undervist i produktansvar.

Kurser

Produktansvar

Andreas Schønbeck

Dette kursus omhandler produktansvar, og har til formål at give deltagerne en generel forståelse af produktansvarsretten. Kurset vil redegøre for retsområdets udspring, tilgrænsede retsområder samt den udvikling området har været igennem.  Der vil være en grundig gennemgang af de produktansvarsretlige regler i dansk ret, hvor fokus vil være på de to primære produktansvarsretlige regelsæt - produktansvarsloven og retspraksisudviklede regler om produktansvar. I den forbindelse vil forskelle og ligheder mellem regelsættene blive fremhævet, og det vil blive fastalgt, hvornår de enkelte reglsæt finder anvendelse, og hvilke tilfælde de dækker.  Derudover vil kurset gennemgå en række essentielle grænsedragninger, og hvilke til tider vanskelige sondringer, der skal kunne foretages, for at afgøre, om et tilfælde skal kvalificeres som produktansvarsretligt.  Endelig vil der afsluttets med en række anbefalinger til den kontraktuelle håndtering af produktansvaret, idet dette ofte vil have stor praktisk relevans. 

4

Internationale kontrakter

Andreas Schønbeck

Forventes online forår 2019.

4

Anbefalede kurser