Andreas Schønbeck

Andreas Schønbeck er advokat og ansat i den juridiske afdeling i MHI Vestas Offshore Wind, et joint venture mellem danske Vestas Wind Systems og japanske Mitsubishi Heavy Industries. Han beskæftiger sig primært med udarbejdelse og forhandling af internationale kommercielle kontrakter i relation til havvindmøller – både på salgs- og indkøbssiden. Ud over kontraktsretten har han produktansvarsretten som særligt interesseområde. Han har siden 2011 været ansat som ekstern lektor ved juridisk institut på Aarhus Universitet og har blandt andet undervist i produktansvar.

Kurser

Produktansvar

Dette kursus omhandler produktansvar, og har til formål at give deltagerne en generel forståelse af produktansvarsretten. Kurset vil redegøre for retsområdets udspring, tilgrænsede retsområder samt den udvikling området har været igennem.  Der vil være en grundig gennemgang af de produktansvarsretlige regler i dansk ret, hvor fokus vil være på de to primære produktansvarsretlige regelsæt - produktansvarsloven og retspraksisudviklede regler om produktansvar. I den forbindelse vil forskelle og ligheder mellem regelsættene blive fremhævet, og det vil blive fastlagt, hvornår de enkelte regelsæt finder anvendelse, og hvilke tilfælde de dækker.  Derudover vil kurset gennemgå en række essentielle grænsedragninger, og hvilke til tider vanskelige sondringer, der skal kunne foretages, for at afgøre, om et tilfælde skal kvalificeres som produktansvarsretligt.  Endelig vil der afsluttets med en række anbefalinger til den kontraktuelle håndtering af produktansvaret, idet dette ofte vil have stor praktisk relevans. 

Andreas Schønbeck

4 point

Internationale kontrakter

Underviser Andreas Schønbeck vil på dette kursus beskrive det meget komplekse område, om internationale kontrakter, da det er et meget bredt område. Han vil gennem kurset besvare det store spørgsmål; hvad er internationale kontrakter, og hvordan skal vi forstå dem? Og ikke mindst hvordan de udarbejdes og hvilke elementer skal indgå.  Det vil gennem kurset være særligt fokus på de kontraktforhold som er væsentlige at kunne håndtere, samt at tilgå emnet omhandlende internationale kontrakter. Hvad er grundlaget for disse og hvilke regelsæt, reguleringstemaer og overvejelser er vigtige for disse kontakter? Dette gælder både fra den prækontraktuelle fase til hovedkontrakten, samt fra hovedkontrakten til når kontrakten bringes til ophør. Kurset vil også have fokus på hvordan man udformer en kontrakt mest hensigtsmæssigt, hvilket er en diffus størrelse - for hvordan forholder man sig til hensigtsmæssighed? Parterne i en kontrakt kan have forskellige formål og selve kontakten kan have forskellige formål. Derfor er det vigtigt at have et fast begreb, og Andreas Schønbeck vil derfor komme med sin personlige forståelse af begrebet. 

Andreas Schønbeck

4 point

Anbefalede kurser