Anja Staugaard Jensen

Anja er uddannet cand.jur og har i næsten 20 år rådgivet danske og udenlandske klienter i arbejds- og ansættelsesretten, inklusiv bonus- og incitamentsordninger. Hun underviser ofte i HR, compliance og andre ansættelsesretlige emner. Anja er også medforfatter til bogen ”Ejeraftaler med Medarbejderaktionærer”, der udkom i 2. udgave i oktober 2019.

Kurser

Ejeraftaler og medarbejderaktionærer

Et stigende antal medarbejder i Danmark er omfattet af aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor en ejeraftale normalt regulerer ejerskabet af aktierne. Uanset om du er rådgiver for en ejerkreds og selskabet eller for en medarbejder, der bliver tilbudt deltagelse i et aktiebaseret incitamentsprogram, er det vigtigt at kunne rådgive om de særlige forhold, der gør sig gældende for ejeraftaler med medarbejderaktionærer.  Kan man for eksempel aftale de samme ting med en medarbejderaktionær i forhold til konkurrence- og kundeklausuler og salgspligter, som man kan med en ligeværdig medkapitalejer?  Kurset er en praktisk gennemgang af den særlige viden, man som advokat eller rådgiver bør have, hvis man skal rådgive om ejeraftaler med medarbejderaktionærer. Kurset vil samtidig inkludere praktiske tips og gode råd til selve den praktiske formulering af de bestemmelser, der gennemgås på kurset.  Kurset indeholder moduler om definitionen af en medarbejderaktionær, kort om den nye aktieoptionslov, værdiansættelse af aktier og anparter, salgspligter i fratrædelsessituationer, overgang af kapitalandele og om bestemmelser om et samlet salg af selskabet.  Kurset indeholder også modul om praktiske tips til dig, der som rådgiver skal rådgive om en ejeraftaler, der allerede er lavet.  Kurset er således ikke en slavisk gennemgang af alle bestemmelser i ejeraftaler, men praktiske nedslag i de bestemmelser, hvor der gælder noget særligt for medarbejderaktionærer.  Kurset har fire overordnende formål: Hjælpe dig til at vurdere, om en part i en ejeraftale er en ”medarbejderaktionær” Sætte dig i stand til at vurdere, hvilke bestemmelser i en ejeraftale, hvor der gælder særlige forhold, når en part er medarbejderaktionær  Give dig et overblik over reguleringen af salgspligter i ejeraftaler; herunder til at forstå fordelene men også de potentielle faldgruber i den ændrede aktieoptionslov Gøre dig i stand til at rådgive om – og udarbejde – konkurrence- og kundeklausuler i ejeraftaler med medarbejderaktionærer 

Anja Staugaard Jensen

5 point

Den gode opsigelse i skyggen af Covid19

Den ekstraordinære situation, som Covid19 har udløst, skaber en lang række af problemer, som man som rådgiver kan blive involveret i. Selvom man som advokat eller revisor normalt ikke beskæftiger sig med HR eller arbejds- og ansættelsesret, oplever man måske, at klienter gerne vil kunne sparre og få gode råd til processen og få hjælp til at navigere i den kæmpestore mængde af information. Dette kursus kombinerer både jura og HR, så du som rådgiver bliver klædt på til at kunne hjælpe dine klienter med de spørgsmål relateret til medarbejdere, der måske er opstået. Kurset tager udgangspunkt i håndtering af de mange praktiske udfordringer, der opstår, når man som leder, ikke kan være fysisk til stede i mødet med medarbejderne – heller i vanskelige møder som forhandlinger eller opsigelser.  Kurset gør dig i stand til at genkende ”faldgruber” med overtrædelse af de regler, der stadig gælder under Covid19, og giver vejledning til, hvordan man hjælper sin klient med at begå fejl, der kan udløse retssager og udløse godtgørelser på ”den anden side af Covid19”.  Kurset indeholder moduler om hvilke overvejelser, virksomheden bør gøre sig, inden opsigelser gennemføres, hvordan man sikrer sig overblikket over organisationen, hvordan processen og kommunikationen håndteres under disse vanskelige omstændigheder, hvordan sikrer man, at ”ordentligheden” ikke mistes eller går tabt – og hvad sker der på ”den anden side af Covid19”? Kurset har fire overordnende formål: Gøre dig i stand til at hjælpe din klient med at undgå, at virksomhedens medarbejdere opdeles i ”dem – og os” grupper, der kan være skadelig for virksomheden på både kort på og på længere sigt Give dig overblikket over de regler, der stadig gælder for opsigelser også under Covid19 Give dig redskaber og ideer til at hjælpe dine klienter med at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, der er udløst af Covid19 Give dig inspiration til hvilke aftaler og foranstaltninger, der kan indgås med medarbejdere under Covid19

Anja Staugaard Jensen, Karina Tewes

4 point

Anbefalede kurser