Anne Marie Abrahamson

Anne Marie Abrahamson er en fagligt anerkendt advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret. Hun yder rådgivning til såvel danske som internationale klienter inden for alle områder af ansættelsesretten og har desuden en særlig interesse for offentlig ansættelsesret og persondataret.

Kurser

Ansættelsesretligt grundkursus - modul I

  Kurset bliver opdateret i august 2021.  Med dette kursus får du en grundig indføring i ansættelsesrettens væsentligste regler og problemstillinger. Formålet er at gøre deltagerne i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger. Kurset er delt op i to moduler som kan gennemføres enkeltvis. Dette kursus er modul I og har et særligt fokus på den grundlæggende lovgivning og de særlige forhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med ansættel...

Anne Marie Abrahamson

5 kursuspoint

Ansættelsesretligt grundkursus - modul II

Kurset bliver opdateret i august 2021.    Med dette kursus får du en grundig indføring i ansættelsesrettens væsentligste regler og problemstillinger. Formålet er at gøre deltagerne i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger. Kurset er delt op i to moduler som kan gennemføres enkeltvis. Dette kursus er modul II og har et særligt fokus på håndtering af problemer i ansættelsesforholdet, vilkårsændringer, opsigelse eller bortvisning af en medarbej...

Anne Marie Abrahamson

5 kursuspoint

Den nye ferielov

Underviser Anne Marie Abrahamson vil på dette kursus gennemgå den nye ferielov - som trådte i kraft den 1. september 2020.  På kurset gennemgås de særregler, som er i den nye ferielov m.m. Der er derfor rig mulighed for at blive opdateret på den nye ferielov. På dette kursus bliver følgende gennemgået:  De nye systemer om samtidighedsferie  Overgangen mellem den nye og den gamle ferielov  Udslusningen af forskudt ferie Grundlæggende principper  Lønmodtagerbegrebet Optjen...

Anne Marie Abrahamson

3 kursuspoint