Brian Nygaard Oswald

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

Kurser

Forældelse

Forældelse af en fordring betyder, at fordringen ikke eksisterer mere - og mange fordringer forsvinder på denne vis efter blot 3 år! Derfor er det meget vigtigt at kende disse regler. Desværre er reglerne meget kompliceret - men på dette kursus vil det hele blive noget lettere at forstå. Underviseren vil på almindeligt dansk forklare dig reglerne, så der er til at forstå. Du vil bl.a. lære om: Hvornår er forældelsesfristen 3 år, 5 år, 10 år og 30 år? Hvordan forældes renter? Hvis sk...

Brian Nygaard Oswald

5 point

Grundlæggende Inkasso

På dette kursus vil du få en grundlæggende indføring i en inkassosags forløb fra "vugge til grav". Kurset er rettet mod kreditors repræsentanter (advokatkontorer, inkassofirmaer osv.) og vil give dig ikke blot en grundig indføring i en inkassosags forløb, men også en lang række informationer om nyeste regler og praksis samt underviserens egne tips. Vi vil fx. gennemgå: Hvordan ser en påkravsskrivelse og et inkassobrev ud? 10-dages fristen - hvornår og hvordan overholdes den? Hvor...

Brian Nygaard Oswald

6 point

Effektiv debitorstyring og inkasso

På dette kursus vil du få en grundlæggende indføring i, hvordan en inkassosag forløber - helt fra start til slut. Kurset er rettet både mod virksomheder selv (kreditor) og mod kreditors repræsentanter (advokatkontorer, inkassofirmaer osv.). Vi kigger på en række forskellige emner, så du bliver klædt godt på - og bliver opdateret med ikke blot de nyeste regler og praksis, men også med underviserens mange egne praktiske fifs, som gør det hele lidt lettere. Vi vil fx. gennemgå: Rykkerne: H...

Brian Nygaard Oswald

5 point

En praktisk guide til persondataforordningen

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd og hjælp til at forstå (og til at bruge) persondatareglerne af 25. maj 2018. Du vil bl.a. lære noget om reglerne for at sende mails, for brug af personnummer, for at Facebooke, indgåelse af databehandleraftaler, brug af “cloud computing” og af sociale medier, hvad begreberne “Privacy by Design” og “Privacy by Default” betyder, hvad der er følsomme hhv. ikke-følsomme oplysninger og meget mere. På kurset vil Brian Nygaard Oswald omsætte ...

Brian Nygaard Oswald

5 point

Sagsportalen i praksis

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd, og giver dig hjælp til at forstå (og til at bruge) sagsportalen. Du vil både lære reglerne bag samt se nogle meget brugbare praktiske demonstrationer af, hvordan du anlægger sag og udfylder alle felter mv. korrekt. Du lærer også, hvordan man administrerer rettighedsgrupper, anker/kærer, betaler retsafgift, uploader bilag, bliver fritaget fra at bruge sagsportalen mm, ligesom du får information om digitale ekstrakter, materialesamlinger mm...

Brian Nygaard Oswald

4 point

Inkasso og persondata

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald forklare begreberne bag persondata og inkasso. Da persondatareglerne er rigtig omfattende og besværlige, har Brian forsøgt at oversætte disse regler til almindelig dansk, i forhold til hvad der gælder i inkassosager. På kurset gøres reglerne helt lavpraktiske, helt ned til hvorvidt man må sende en email med en rykker eller en SMS med en rykker. Reglerne omkring kryptering af emails bliver også gennemgået, og hvis man ikke gør det, hvad er så...

Brian Nygaard Oswald

3 point

Opdatering: En praktisk guide til persondataforordningen

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Målet er...

Brian Nygaard Oswald

0 point

Persondata fra A-Z

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Under ku...

Brian Nygaard Oswald

0 point

En praktisk guide til persondataforordningen

OBS: kurset opdateres pr. 17. august!  På kurset vil underviser Brian Nygaard Oswald navigere dig sikkert gennem persondataforordningen. Persondata er et meget relevant emne som har fået stor medieomtale og derfor også stor betydning i hverdagen. Persondata kan findes i selv små ting som emails, opslag på Facebook, download m.m - alle mulige steder er det muligt at udveksle personlige oplysninger. I dette moderne samfund rykker flere og flere ting mod det digitale, og gennem digitaliser...

Brian Nygaard Oswald

7 point

Sagsportalen - lær at bruge den i praksis

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd, og giver dig hjælp til at forstå (og til at bruge) sagsportalen (retssager) anno 2016-2018. Du vil både lære reglerne bag samt se nogle meget brugbare praktiske demonstrationer af, hvordan du anlægger sag og udfylder alle felter mv. korrekt. Du lærer også, hvordan man administrerer rettighedsgrupper, anker/kærer, betaler retsafgift, uploader bilag, bliver fritaget fra at bruge sagsportalen mm, ligesom du får information om digitale ekstrakte...

Brian Nygaard Oswald

5 point

En praktisk guide til persondataforordningen

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Målet er...

Brian Nygaard Oswald

6 point

Persondata i forlængelse af COVID19

Hvordan håndterer man personoplysninger under og efter corona-krisen, uden at bryde Databeskyttelsesloven? På dette kursus gennemgår vi nogle af de problemstillinger, der opstår persondataretligt, når man vil behandle personoplysninger om coronasmitte, herunder fx for ansatte, for lærere, for elever mv., samt øvrige problemstillinger relateret hertil såsom brug af hjemmearbejdspladser. Du vil få et bud på nogle præcise svar på, hvad du må, og hvad du ikke må.  Mål Efter kurset...

Brian Nygaard Oswald

0 point

Digital inkasso

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald lede dig sikker gennem den digitale udvikling på inkassoområdet. Kurset vil være delt op i en række emner, hvor første vil være GDPR, som er meget relevant for emnet, da dette er en stor del af inkassoområdet. Hvornår må vi indsamle data, hvor længe må vi beholde det og hvorfor må vi indsamle det – alt dette er noget der bruges lang tid på når man snakker inkasso. Så bliver der gennemgået forældelse, som er når en fordring bliver forældet, a...

Brian Nygaard Oswald

5 point

Persondata fra A-Z

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Under ku...

Brian Nygaard Oswald

4 point

Forældelse fra A-Z

Hvis en fordring forældes, så eksisterer den ikke mere – pengene skal ikke betales. Derfor er det utroligt vigtigt at kende reglerne om forældelse. På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler for forældelse, forklaret på almindeligt dansk.  Vi kigger fx på forældelsesfristen, afbrydelse, renter, domme, forlig, fakturaer, skyldnere der bliver væk mv.  Undervejs er der en lang række eksempler (tegnet på tavle), som forhåbentlig vil gøre det lettere at forstå. Mål Eft...

Brian Nygaard Oswald

3 point

Inkasso fra A-Z

For nogle år siden var reglerne om inkasso ret enkle. Det er de ikke længere, hvorfor en grundlæggende viden er nødvendig for at kunne håndtere inkassosager korrekt. På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler for inkasso, forklaret på almindeligt dansk.  Vi kigger fx på udarbejdelse af rykkere, på gebyrer/renter, indbetalinger, retslig inkasso, fogedretsmøder, forældelse og meget mere.  Meningen er således at du får en bred grundlæggende viden om alle aspekter, der er nød...

Brian Nygaard Oswald

6 point

Persondata i forlængelse af COVID19

Hvordan håndterer man personoplysninger under og efter corona-krisen, uden at bryde Databeskyttelsesloven? På dette kursus gennemgår vi nogle af de problemstillinger, der opstår persondataretligt, når man vil behandle personoplysninger om coronasmitte, herunder fx for ansatte, for lærere, for elever mv., samt øvrige problemstillinger relateret hertil såsom brug af hjemmearbejdspladser. Du vil få et bud på nogle præcise svar på, hvad du må, og hvad du ikke må.  Mål Efter kurset...

Brian Nygaard Oswald

3 point

Videomøder

Hvordan holder man et videomøde? Hvilket program skal man vælge? På dette kursus gennemgår vi, hvordan man holder et videomøde. Videomøder har fået sit store gennembrud, og det er kommet for at blive.  På kurset får du en gennemgang af de fire bedste programmer, herunder en praktisk demonstration samt en anbefaling af, hvad du skal vælge.  Efter kurset vil du være i stand til at holde et videomøde på egen hånd, herunder at dele et slideshow, navigere rundt med mange deltagere, vi...

Brian Nygaard Oswald

3 point

Anbefalede kurser