Brian Nygaard Oswald

Brian Nygaard Oswald

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

Kurser

Grundlæggende Inkasso

Brian Nygaard Oswald

På dette kursus vil du få en grundlæggende indføring i en inkassosags forløb fra "vugge til grav". Kurset er rettet mod kreditors repræsentanter (advokatkontorer, inkassofirmaer osv.) og vil give dig ikke blot en grundig indføring i en inkassosags forløb, men også en lang række informationer om nyeste regler og praksis samt underviserens egne tips. Vi vil fx. gennemgå: Hvordan ser en påkravsskrivelse og et inkassobrev ud? 10-dages fristen - hvornår og hvordan overholdes den? Hvornår og hvordan tager man en fordring til inkasso? Indsigelser: Hvordan takles disse i overensstemmelse med reglerne - og så effektivt som muligt? Den forenklede inkassoproces, herunder grundig indføring i, hvordan man udfylder et betalingspåkrav. Renter: Gennemgang af reglerne herfor, herunder ændringer pr. 2013. Kompensationsgebyret, inkassoomkostninger, mødesalærer mv. - et overblik. Fogedretsmødet: Afholdelse af telefoniske og "almindelige". Du vil efter kurset være godt klædt på til selv at kunne forestå hele forløbet i en inkassosag fra start til slut!

6

Effektiv debitorstyring og inkasso

Brian Nygaard Oswald

På dette kursus vil du få en grundlæggende indføring i, hvordan en inkassosag forløber - helt fra start til slut. Kurset er rettet både mod virksomheder selv (kreditor) og mod kreditors repræsentanter (advokatkontorer, inkassofirmaer osv.). Vi kigger på en række forskellige emner, så du bliver klædt godt på - og bliver opdateret med ikke blot de nyeste regler og praksis, men også med underviserens mange egne praktiske fifs, som gør det hele lidt lettere. Vi vil fx. gennemgå: Rykkerne: Hvordan skal de formuleres? Hvor mange rykkere skal/bør man sende - og skal man lægge gebyr på? En oversigt over gebyr-junglen, herunder inkassogebyr, rykkergebyrer, kompensationsbeløb, renter, inkassoomkostninger osv. Reglerne for indgåelse af afdragsordning. Hvordan får man mest effektiv inddrevet gælden over telefonen? Retslig inkasso, herunder betalingspåkrav, stævninger og fogedrekvisitioner. Fogedretsmøder, herunder telefoniske. Og meget mere! Du vil efter kurset være godt klædt på til selv at kunne forestå hele forløbet i en inkassosag fra start til slut!

5

Forældelse

Brian Nygaard Oswald

Forældelse af en fordring betyder, at fordringen ikke eksisterer mere - og mange fordringer forsvinder på denne vis efter blot 3 år! Derfor er det meget vigtigt at kende disse regler. Desværre er reglerne meget kompliceret - men på dette kursus vil det hele blive noget lettere at forstå. Underviseren vil på almindeligt dansk forklare dig reglerne, så der er til at forstå. Du vil bl.a. lære om: Hvornår er forældelsesfristen 3 år, 5 år, 10 år og 30 år? Hvordan forældes renter? Hvis skyldneren indbetaler på gælden - har det betydning for forældelsesfristen? Fremsendelse af rykkere: Afbryder det forældelsesfristen? Hvad gør man, hvis skyldneren forsvinder? Særlige forældelsesfrister for domme, forlig mv. Overgangsreglerne - overgangsperioden (2008-2010). Egentlige og foreløbige afbrydelsesskridt. Og meget mere. Efter kurset vil du være i stand til hurtigt og effektivt at forhindre, at fordringer bliver forældet, ligesom du fremadrettet vil spare meget tid på at undersøge sådanne spørgsmål.

5

Inkasso og persondata

Brian Nygaard Oswald

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald forklare begreberne bag persondata og inkasso. Da persondatareglerne er rigtig omfattende og besværlige, har Brian forsøgt at oversætte disse regler til almindelig dansk, i forhold til hvad der gælder i inkassosager. På kurset gøres reglerne helt lavpraktiske, helt ned til hvorvidt man må sende en email med en rykker eller en SMS med en rykker. Reglerne omkring kryptering af emails bliver også gennemgået, og hvis man ikke gør det, hvad er så konsekvenserne deraf.  Andre emner der vil blive gennemgået er:  Hvad gælder i inkassosager? Sikkerhed Død Oplysningstyper Elektronisk behandling .. og meget mere!  Der er en masse ting her i kurset, som underviser Brian Nygaard Oswald vil tage hånd om og guide dig gennem. 

3

En praktisk guide til persondataforordningen

Brian Nygaard Oswald

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd og hjælp til at forstå (og til at bruge) persondatareglerne af 25. maj 2018. Du vil bl.a. lære noget om reglerne for at sende mails, for brug af personnummer, for at Facebooke, indgåelse af databehandleraftaler, brug af “cloud computing” og af sociale medier, hvad begreberne “Privacy by Design” og “Privacy by Default” betyder, hvad der er følsomme hhv. ikke-følsomme oplysninger og meget mere. På kurset vil Brian Nygaard Oswald omsætte reglerne til konkrete problemstillinger som man typisk ser i hverdagen, nogle redskaber som kan bruges inden for databehandleraftaler, risikovurdering, computerpolitikker og meget mere.  Kurset er uvurderligt for alle, der behandler personoplysninger i deres daglige virke, og dermed er det meget relevant for stort set alle.

5

Sagsportalen i praksis

Brian Nygaard Oswald

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd, og giver dig hjælp til at forstå (og til at bruge) sagsportalen (retssager) anno 2016-2018. Du vil både lære reglerne bag samt se nogle meget brugbare praktiske demonstrationer af, hvordan du anlægger sag og udfylder alle felter mv. korrekt. Du lærer også, hvordan man administrerer rettighedsgrupper, anker/kærer, betaler retsafgift, uploader bilag, bliver fritaget fra at bruge sagsportalen mm, ligesom du får information om digitale ekstrakter, materialesamlinger mmm. Derudover får du også en generel pep-talk omkring alle de digitale muligheder, der er i dag i en retssag. Sagsportalen er obligatorisk for professionelle virksomheder (fx. advokater, revisorer mv.).

4

Opdatering: en praktisk guide til persondataforordningen

Brian Nygaard Oswald

På kurset vil underviser Brian Nygaard Oswald navigere dig sikkert gennem persondataforordningen. Persondata er et meget relevant emne som har fået stor medieomtale og derfor også stor betydning i hverdagen. Persondata kan findes i selv små ting som emails, opslag på Facebook, download m.m - alle mulige steder er det muligt at udveksle personlige oplysninger. I dette moderne samfund rykker flere og flere ting mod det digitale, og gennem digitaliseringen er det vigtigt at kunne persondatareglerne. Derfor vil Brian Nygaard Oswald forsøge at omsætte persondataforordningen til nogle værktøjer og redskaber som nemt kan bruges i hverdagen.  Kurset kommer bredt omkring og der bliver bl.a. gennemgået:  Databehandleraftaler  Risikovurdering Emailpolitikker Computerpolitikker Gennem ovenstående emner gives der en masse redskaber til dig, så du kan bruge dem til relevante problemstillinger i hverdagen.

7

Sagsportalen - lær at bruge den i praksis

Brian Nygaard Oswald

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd, og giver dig hjælp til at forstå (og til at bruge) sagsportalen (retssager) anno 2016-2018. Du vil både lære reglerne bag samt se nogle meget brugbare praktiske demonstrationer af, hvordan du anlægger sag og udfylder alle felter mv. korrekt. Du lærer også, hvordan man administrerer rettighedsgrupper, anker/kærer, betaler retsafgift, uploader bilag, bliver fritaget fra at bruge sagsportalen mm, ligesom du får information om digitale ekstrakter, materialesamlinger mmm. Derudover får du også en generel pep-talk omkring alle de digitale muligheder, der er i dag i en retssag. Sagsportalen er obligatorisk for professionelle virksomheder (fx. advokater, revisorer mv.).

5

Digital inkasso

Brian Nygaard Oswald

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald lede dig sikker gennem den digitale udvikling på inkassoområdet. Kurset vil være delt op i en række emner, hvor første vil være GDPR, som er meget relevant for emnet, da dette er en stor del af inkassoområdet. Hvornår må vi indsamle data, hvor længe må vi beholde det og hvorfor må vi indsamle det – alt dette er noget der bruges lang tid på når man snakker inkasso. Så bliver der gennemgået forældelse, som er når en fordring bliver forældet, at så forsvinder den. Sidste emne kommer til at omhandle den nyeste retspraksis, hvor der vil være gennemgang af en lang række mere kulørte sager og afgørelser. Hvad må man foretage udlæg i og hvad må man ikke?    Alt dette og meget mere vil blive gennemgået på kurset, med relevante eksempler og sager, der vil virke som understøttende eksempler for materialet. 

5

Anbefalede kurser