Brian Nygaard Oswald

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

Kurser

Grundlæggende Inkasso

På dette kursus vil du få en grundlæggende indføring i en inkassosags forløb fra "vugge til grav". Kurset er rettet mod kreditors repræsentanter (advokatkontorer, inkassofirmaer osv.) og vil give dig ikke blot en grundig indføring i en inkassosags forløb, men også en lang række informationer om nyeste regler og praksis samt underviserens egne tips. Vi vil fx. gennemgå: Hvordan ser en påkravsskrivelse og et inkassobrev ud? 10-dages fristen - hvornår og hvordan overholdes den? Hvornår og hvordan tager man en fordring til inkasso? Indsigelser: Hvordan takles disse i overensstemmelse med reglerne - og så effektivt som muligt? Den forenklede inkassoproces, herunder grundig indføring i, hvordan man udfylder et betalingspåkrav. Renter: Gennemgang af reglerne herfor, herunder ændringer pr. 2013. Kompensationsgebyret, inkassoomkostninger, mødesalærer mv. - et overblik. Fogedretsmødet: Afholdelse af telefoniske og "almindelige". Du vil efter kurset være godt klædt på til selv at kunne forestå hele forløbet i en inkassosag fra start til slut!

Brian Nygaard Oswald

6 point

Effektiv debitorstyring og inkasso

På dette kursus vil du få en grundlæggende indføring i, hvordan en inkassosag forløber - helt fra start til slut. Kurset er rettet både mod virksomheder selv (kreditor) og mod kreditors repræsentanter (advokatkontorer, inkassofirmaer osv.). Vi kigger på en række forskellige emner, så du bliver klædt godt på - og bliver opdateret med ikke blot de nyeste regler og praksis, men også med underviserens mange egne praktiske fifs, som gør det hele lidt lettere. Vi vil fx. gennemgå: Rykkerne: Hvordan skal de formuleres? Hvor mange rykkere skal/bør man sende - og skal man lægge gebyr på? En oversigt over gebyr-junglen, herunder inkassogebyr, rykkergebyrer, kompensationsbeløb, renter, inkassoomkostninger osv. Reglerne for indgåelse af afdragsordning. Hvordan får man mest effektiv inddrevet gælden over telefonen? Retslig inkasso, herunder betalingspåkrav, stævninger og fogedrekvisitioner. Fogedretsmøder, herunder telefoniske. Og meget mere! Du vil efter kurset være godt klædt på til selv at kunne forestå hele forløbet i en inkassosag fra start til slut!

Brian Nygaard Oswald

5 point

Inkasso og persondata

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald forklare begreberne bag persondata og inkasso. Da persondatareglerne er rigtig omfattende og besværlige, har Brian forsøgt at oversætte disse regler til almindelig dansk, i forhold til hvad der gælder i inkassosager. På kurset gøres reglerne helt lavpraktiske, helt ned til hvorvidt man må sende en email med en rykker eller en SMS med en rykker. Reglerne omkring kryptering af emails bliver også gennemgået, og hvis man ikke gør det, hvad er så konsekvenserne deraf.  Andre emner der vil blive gennemgået er:  Hvad gælder i inkassosager? Sikkerhed Død Oplysningstyper Elektronisk behandling .. og meget mere!  Der er en masse ting her i kurset, som underviser Brian Nygaard Oswald vil tage hånd om og guide dig gennem. 

Brian Nygaard Oswald

3 point

Opdatering: En praktisk guide til persondataforordningen

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Målet er at give dig en bred indføring i grundbegreberne i Databeskyttelsesloven – på en letforståelig måde og med fokus på praktiske udfordringer og løsninger. Der vil ikke være nogen fine ord, men kun en masse information, som du (forhåbentlig) kan bruge til noget i praksis.  Under kurset bliver du opfordret til at lave en ”to-do-liste” med de ting, du bør tage fat på i din virksomhed/organisation osv. Du vil derfor efter kurset kunne identificere en række områder, hvor du skal ændre ting hos dig/jer, og vil modtage hjælp til, hvad du skal gøre. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Skal man have samtykke til at sende (visse) e-mails?  Hvornår skal e-mails krypteres? Hvornår skal man slette oplysninger? Hvad er en ”følsom” oplysning?  Hvornår må man bruge personnumre i sagsbehandlingen? Skal man låse alle skaber med mapper og papirer? Hvad siger reglerne om at tage billeder og fx offentliggøre dem på en hjemmeside eller på Facebook? Hvor tit skal man skifte kode til sine programmer? Må man sende en mail CC (og ikke BCC)? Hvilke rettigheder har en person i forhold til behandling af sine data? Gælder reglerne også for det, man laver i ens privatliv? Hvor store er bøderne for overtrædelse?

Brian Nygaard Oswald

6 point

Sagsportalen - lær at bruge den i praksis

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd, og giver dig hjælp til at forstå (og til at bruge) sagsportalen (retssager) anno 2016-2018. Du vil både lære reglerne bag samt se nogle meget brugbare praktiske demonstrationer af, hvordan du anlægger sag og udfylder alle felter mv. korrekt. Du lærer også, hvordan man administrerer rettighedsgrupper, anker/kærer, betaler retsafgift, uploader bilag, bliver fritaget fra at bruge sagsportalen mm, ligesom du får information om digitale ekstrakter, materialesamlinger mmm. Derudover får du også en generel pep-talk omkring alle de digitale muligheder, der er i dag i en retssag. Sagsportalen er obligatorisk for professionelle virksomheder (fx. advokater, revisorer mv.).

Brian Nygaard Oswald

5 point

Digital inkasso

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald lede dig sikker gennem den digitale udvikling på inkassoområdet. Kurset vil være delt op i en række emner, hvor første vil være GDPR, som er meget relevant for emnet, da dette er en stor del af inkassoområdet. Hvornår må vi indsamle data, hvor længe må vi beholde det og hvorfor må vi indsamle det – alt dette er noget der bruges lang tid på når man snakker inkasso. Så bliver der gennemgået forældelse, som er når en fordring bliver forældet, at så forsvinder den. Sidste emne kommer til at omhandle den nyeste retspraksis, hvor der vil være gennemgang af en lang række mere kulørte sager og afgørelser. Hvad må man foretage udlæg i og hvad må man ikke?    Alt dette og meget mere vil blive gennemgået på kurset, med relevante eksempler og sager, der vil virke som understøttende eksempler for materialet. 

Brian Nygaard Oswald

5 point

Persondata fra A-Z

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Under kurser bliver du opfordret til at lave en ”to-do-liste” med de ting, du bør tage fat på i din virksomhed/organisation osv. Du vil derfor efter kurset kunne identificere en række områder, hvor du skal ændre ting hos dig/jer, og vil modtage hjælp til, hvad du skal gøre. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Skal man have samtykke til at sende (visse) e-mails?  Hvornår skal e-mails krypteres? Hvornår skal man slette oplysninger? Hvad er en ”følsom” oplysning?  Hvornår må jeg bruge personnumre i min sagsbehandling? Skal jeg låse alle skaber med mapper og papirer? Hvad siger reglerne om at tage billeder og fx offentliggøre dem på en hjemmeside eller på Facebook? Hvor tit skal man skifte kode til sine programmer? Må man sende en mail CC (og ikke BCC)? Hvilke rettigheder har en person i forhold til behandling af sine data? Gælder reglerne også for det man laver i ens privatliv? Hvor store er bøderne for overtrædelse?

Brian Nygaard Oswald

4 point

Forældelse fra A-Z

Hvis en fordring forældes, så eksisterer den ikke mere – pengene skal ikke betales. Derfor er det utroligt vigtigt at kende reglerne om forældelse. På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler for forældelse, forklaret på almindeligt dansk.  Vi kigger fx på forældelsesfristen, afbrydelse, renter, domme, forlig, fakturaer, skyldnere der bliver væk mv.  Undervejs er der en lang række eksempler (tegnet på tavle), som forhåbentlig vil gøre det lettere at forstå. Mål Efter dette kursus vil du være i stand til at afgøre, hvad forældelsesfristen er for de fleste krav, hvordan du afbryder forældelsen, hvad du skal gøre, hvis skyldner forsvinder, hvad der gælder for renter… og en lang række andre ting. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Hvornår er fristen 3 år? 10 år? 30 år? Hvad sker der med forældelsesfristen, hvis skyldneren forsvinder? Egentlig afbrydelse (såsom stævning, erkendelse mv.). Foreløbig afbrydelse (såsom forligsforhandlinger).  Søn- og helligdagsreglen. Suspension. Absolutte frister. Indbetalingers betydning for forældelsen.

Brian Nygaard Oswald

3 point

Inkasso fra A-Z

For nogle år siden var reglerne om inkasso ret enkle. Det er de ikke længere, hvorfor en grundlæggende viden er nødvendig for at kunne håndtere inkassosager korrekt. På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler for inkasso, forklaret på almindeligt dansk.  Vi kigger fx på udarbejdelse af rykkere, på gebyrer/renter, indbetalinger, retslig inkasso, fogedretsmøder, forældelse og meget mere.  Meningen er således at du får en bred grundlæggende viden om alle aspekter, der er nødvendige at kende (også digitale), for at kunne føre en inkassosag godt og effektivt. Mål Efter dette kursus vil du være i stand til at føre en inkassosag fra start til slut, lige fra opstarten og til den afsluttes som betalt eller uerholdelig. Du vil modtage en masse praktiske tips fra en underviser, der selv har siddet med sagerne i praksis, samt information om relevante regler og praksis. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Hvor mange rykkere skal/bør man sende?  Hvad gør man, når skyldneren kommer med indsigelser? Hvad siger reglerne om afdragsordninger? Hvad kan man beregne i rente?  Hvad siger reglerne om gebyrer og omkostninger? Hvordan udfylder man et betalingspåkrav? Hvordan afholdes et godt fogedretsmøde? Hvad gør man, hvis fordringen er ret gammel (forældelse)? Hvad gør man, hvis skyldneren bliver væk? Hvad kan man foretage udlæg i? Hvad er ”trangsbeneficiet”? Hvilke persondataregler skal man overholde?

Brian Nygaard Oswald

6 point

Persondata i forlængelse af COVID19

Hvordan håndterer man personoplysninger under og efter corona-krisen, uden at bryde Databeskyttelsesloven? På dette kursus gennemgår vi nogle af de problemstillinger, der opstår persondataretligt, når man vil behandle personoplysninger om coronasmitte, herunder fx for ansatte, for lærere, for elever mv., samt øvrige problemstillinger relateret hertil såsom brug af hjemmearbejdspladser. Du vil få et bud på nogle præcise svar på, hvad du må, og hvad du ikke må.  Mål Efter kurset vil du være i stand til at håndtere oplysninger om persondata om corona-smitte på en måde, som overholder reglerne i Databeskyttelsesloven.  Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Hvornår er oplysning om corona-smitte en følsom oplysning, og hvornår er det en ikke-følsom? Kræver det altid samtykke for at man må omtale eller videresende oplysninger om corona-smitte? Princippet om dataminimering.  Hjemmearbejdsplads: Hvad skal man være særligt opmærksom på. Omtale af corona-smitte i privatlivet (fx på Facebook). Oplysningsforpligtelsen ved indsamling af oplysning om corona-smitte. Problemer med at overholde frister grundet nedsat bemanding.

Brian Nygaard Oswald

3 point

Videomøder

Hvordan holder man et videomøde? Hvilket program skal man vælge? På dette kursus gennemgår vi, hvordan man holder et videomøde. Videomøder har fået sit store gennembrud, og det er kommet for at blive.  På kurset får du en gennemgang af de fire bedste programmer, herunder en praktisk demonstration samt en anbefaling af, hvad du skal vælge.  Efter kurset vil du være i stand til at holde et videomøde på egen hånd, herunder at dele et slideshow, navigere rundt med mange deltagere, vise hjemmesider for de andre, tegne en graf, bruge mobilen, og meget mere….  På kurset får du gennemgået bl.a.: Hvad er et videomøde og hvad skal det bruges til? Hvordan forbereder man sig til et videomøde? Hvilke ikoner vil man typisk støde på i videomøde-programmer?  Praktisk demonstration af brugerfladen i fire af de mest brugte programmer: Zoom, Pexip, Jitsi og WhereBy.  Praktisk demonstration af, hvordan man holder et videomøde i Zoom, Pexip, Jitsi og WhereBy. Idéer til andre programmer (end disse fire). En anbefaling: Hvad skal du vælge!

Brian Nygaard Oswald

3 point

Anbefalede kurser