Brian Nygaard Oswald

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

Kurser

Grundlæggende Inkasso

På dette kursus vil du få en grundlæggende indføring i en inkassosags forløb fra "vugge til grav". Kurset er rettet mod kreditors repræsentanter (advokatkontorer, inkassofirmaer osv.) og vil give dig ikke blot en grundig indføring i en inkassosags forløb, men også en lang række informationer om nyeste regler og praksis samt underviserens egne tips. Vi vil fx. gennemgå: Hvordan ser en påkravsskrivelse og et inkassobrev ud? 10-dages fristen - hvornår og hvordan overholdes den? Hvor...

Brian Nygaard Oswald

6 kursuspoint

Inkasso og persondata

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald forklare begreberne bag persondata og inkasso. Da persondatareglerne er rigtig omfattende og besværlige, har Brian forsøgt at oversætte disse regler til almindelig dansk, i forhold til hvad der gælder i inkassosager. På kurset gøres reglerne helt lavpraktiske, helt ned til hvorvidt man må sende en email med en rykker eller en SMS med en rykker. Reglerne omkring kryptering af emails bliver også gennemgået, og hvis man ikke gør det, hvad er så...

Brian Nygaard Oswald

3 kursuspoint

En praktisk guide til persondataforordningen

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Målet er...

Brian Nygaard Oswald

6 kursuspoint

Sagsportalen - lær at bruge den i praksis

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd, og giver dig hjælp til at forstå (og til at bruge) sagsportalen (retssager) anno 2016-2018. Du vil både lære reglerne bag samt se nogle meget brugbare praktiske demonstrationer af, hvordan du anlægger sag og udfylder alle felter mv. korrekt. Du lærer også, hvordan man administrerer rettighedsgrupper, anker/kærer, betaler retsafgift, uploader bilag, bliver fritaget fra at bruge sagsportalen mm, ligesom du får information om digitale ekstrakte...

Brian Nygaard Oswald

5 kursuspoint

Den nye retsafgiftslov

Den 1. oktober 2021 kommer/kom der en lang række ændringer i retsafgiftsloven. Ændringerne ændrede markant i de hidtidige regler, idet procentsatser blev bortskaffet, grundsatser ændret og meget mere. Ændringerne vedrører en lang række sager, herunder fogedsager, retssager, ægtefælleskifte, dødsbobehandling, konkurs, rekonstruktion, den forenklede inkassoproces mv.

Brian Nygaard Oswald

3 kursuspoint

Effektiv debitorstyring og inkasso

På dette kursus vil du få en grundlæggende indføring i, hvordan en inkassosag forløber - helt fra start til slut. Kurset er rettet både mod virksomheder selv (kreditor) og mod kreditors repræsentanter (advokatkontorer, inkassofirmaer osv.). Vi kigger på en række forskellige emner, så du bliver klædt godt på - og bliver opdateret med ikke blot de nyeste regler og praksis, men også med underviserens mange egne praktiske fifs, som gør det hele lidt lettere. Vi vil fx. gennemgå: Rykkerne: H...

Brian Nygaard Oswald

6 kursuspoint

Hukommelsesteknikker

Hukommelsesteknikker: Sådan husker du alt! Kan du huske, hvad du skal på torsdag i næste uge? Kan du huske, hvornår jeres bryllupsdag er? Er du god til at huske navne? Selvom vi i disse tider bombarderes med information og selvom mange af os lever at at sælge viden, så er der mærkeligt nok aldrig rigtigt nogen, der har lært, hvordan man husker ting.  På dette webinar vil du på en time blive introduceret til en særlig husketeknik (inklusiv en række praktiske øvelser), som du kan bruge fx...

Brian Nygaard Oswald

0 kursuspoint

Webinar: Retsagiftsloven - Nye regler

Dette er vores webinar vedrørende de nye regler inden for retsafgiftsloven, som blev afviklet den 17. juni 2021. Dette er dermed ikke et pointgivende kursus, men et tilbageblik på webinaret med spørgsmål fra deltagerne til slut. Den 1. oktober indtrådte den nye retsafgiftslov i kraft, hvis formål er at forenkle reglerne og gøre afgifterne mere overskuelige for både borgere og parter. Formålet med webinaret er at give en praktisk gennemgang af de nye regler oganvendelsen af disse.

Brian Nygaard Oswald

0 kursuspoint

Webinar: Inkasso Nyt 2021

Dette er vores webinar omhandlende nyt på inkassoområdet, som blev afviklet den 26. oktober 2021. Dette er dermed ikke et pointgivende kursus, men et tilbageblik på webinaret, hvor der løbende bliver besvaret spørgsmål fra webinar-deltagerne.   Kurset vil bl.a. berøre:  nye retsafgifter pr. 1. oktober - ny rentesats pr. 1. juli - nye afgørelser om god inkassoskik,  - nyeste retspraksis om udlæg mv.  På en times tid vil du således få fingeren på pulsen i forhold til, hvad ...

Brian Nygaard Oswald

0 kursuspoint

Digital inkasso

På dette kursus vil underviser Brian Nygaard Oswald lede dig sikker gennem den digitale udvikling på inkassoområdet. Kurset vil være delt op i en række emner, hvor første vil være GDPR, som er meget relevant for emnet, da dette er en stor del af inkassoområdet. Hvornår må vi indsamle data, hvor længe må vi beholde det og hvorfor må vi indsamle det – alt dette er noget der bruges lang tid på når man snakker inkasso. Så bliver der gennemgået forældelse, som er når en fordring bliver forældet, a...

Brian Nygaard Oswald

5 kursuspoint

Persondata fra A-Z

Persondata flyder rundt i en lind strøm i e-mails, på sociale medier, på hjemmesider osv. – og ofte gemmes de til evig tid. Reglerne for behandling af persondata er komplicerede og skrappe – du får kæmpe bøder for ikke at overholde dem.  På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler omkring persondata, forklaret på almindeligt dansk.  Du får et overblik over de vigtigste regler og får en masse tips og hjælp til, hvad du skal gøre for at overholde reglerne.  Mål Under ku...

Brian Nygaard Oswald

4 kursuspoint

Forældelse fra A-Z

Hvis en fordring forældes, så eksisterer den ikke mere – pengene skal ikke betales. Derfor er det utroligt vigtigt at kende reglerne om forældelse. På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler for forældelse, forklaret på almindeligt dansk.  Vi kigger fx på forældelsesfristen, afbrydelse, renter, domme, forlig, fakturaer, skyldnere der bliver væk mv.  Undervejs er der en lang række eksempler (tegnet på tavle), som forhåbentlig vil gøre det lettere at forstå. Mål Eft...

Brian Nygaard Oswald

3 kursuspoint

Inkasso fra A-Z

For nogle år siden var reglerne om inkasso ret enkle. Det er de ikke længere, hvorfor en grundlæggende viden er nødvendig for at kunne håndtere inkassosager korrekt. På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler for inkasso, forklaret på almindeligt dansk.  Vi kigger fx på udarbejdelse af rykkere, på gebyrer/renter, indbetalinger, retslig inkasso, fogedretsmøder, forældelse og meget mere.  Meningen er således at du får en bred grundlæggende viden om alle aspekter, der er nød...

Brian Nygaard Oswald

6 kursuspoint

Persondata i forlængelse af COVID19

Hvordan håndterer man personoplysninger under og efter corona-krisen, uden at bryde Databeskyttelsesloven? På dette kursus gennemgår vi nogle af de problemstillinger, der opstår persondataretligt, når man vil behandle personoplysninger om coronasmitte, herunder fx for ansatte, for lærere, for elever mv., samt øvrige problemstillinger relateret hertil såsom brug af hjemmearbejdspladser. Du vil få et bud på nogle præcise svar på, hvad du må, og hvad du ikke må.  Mål Efter kurset...

Brian Nygaard Oswald

3 kursuspoint

Videomøder

Hvordan holder man et videomøde? Hvilket program skal man vælge? På dette kursus gennemgår vi, hvordan man holder et videomøde. Videomøder har fået sit store gennembrud, og det er kommet for at blive.  På kurset får du en gennemgang af de fire bedste programmer, herunder en praktisk demonstration samt en anbefaling af, hvad du skal vælge.  Efter kurset vil du være i stand til at holde et videomøde på egen hånd, herunder at dele et slideshow, navigere rundt med mange deltagere, vi...

Brian Nygaard Oswald

0 kursuspoint