Dan Terkildsen

Som partner og leder af afdelingen for rets- og voldgiftssager hos Advokatfirmaet Lundgrens beskæftiger Dan sig udelukkende med rets- og voldgiftssager, herunder ikke mindst retssager med et internationalt element samt internationale voldgiftssager. Han fungerer tillige ofte som voldgiftsdommer ved samtlige førende voldgiftsinstitutter og har endvidere fungeret som ekspertvidne om dansk ret ved domstole primært i USA. Dan er herudover ekstern Lektor i faget International Arbitration Law på Københavns Universitet.

Kurser

Praktisk retssagsbehandling, herunder den digitale sagsportal og digitale retssager

Dan Terkildsen, Henrik Engell Rhod

Kurset indeholder en lang række praktiske tips til, hvordan man gennemfører en retssag og de taktiske valg, som skal gennemføres på alle stadier af en sag. Retssager kan vindes og tabes på forkerte valg og uhensigtsmæssig tilgang til sager. Herudover vil der blive foretaget en gennemgang af den digitale sagsportal og digitale retssager.  Den første del om Praktisk retssagsbehandling er på fire lektioner, hvor digitale retssager er på en lektion. Lektionen om de digitale retssager findes også som et helt kursus for sig selv. Kurset er opdelt ved følgende: Overvejelser ved modtagelse af sag Forberedelsen Hovedforhandlingen De nye regler om en elektronisk sagsportal og en domsdatabase En introduktion til de digitale retssager. Kurset har en praktisk tilgangsvinkel og er ikke en teoretisk gennemgang af Retsplejelovens regler.

6

Anbefalede kurser