Erik Brandt

Erik Brandt er civilingeniør og seniorforsker på SBi. Han har virket som voldgiftsdommer og skønsmand i talrige sager gennem de seneste 35+ år. Han har undervist på kurser i syn og skøn for teknikere hos Byggecentrum (nu Molio), Dansk Byggeris Ankenævn og Håndværkets Ankenævn. Han har desuden deltaget i kurser om syn og skøn for advokatfuldmægtige og advokater. Erik er beskikket som teknisk sagkyndig ved behandling af sager i Østre Landsret. Erik Brandt har desuden deltaget i mange efteruddannelseskurser om tekniske emner og er forfatter til en række anvisninger fra SBi og andre om tekniske emner, fx fugt i bygninger, vådrum, vandinstallationer, småhuse, anvisning om bygningsreglementet, lægning af trægulve, undertage og Gulvfakta.

Kurser

Syn og skøn - både teknik og jura

Erik Brandt, Jens Jordahn

Dette kursus er unikt, idet det både dækker de juridiske forhold og samtidig indeholder en teknisk gennemgang af nogle af de typer mangler, der ofte forekommer  i sagerne. I kurset orienteres deltagerne om de juridiske grundbegreber for at ifalde ansvar og de stadig gældende regler for løsning af tvister ved syn og skøn. Herudover gennemgås retsplejelovens nye 2014- regler for syn og skøn. Kurset ruster advokaten til at gennemføre en skønssag på den bedst mulige måde. Herunder gennemgås hvordan spørgsmålene kan udformes, så man bedst sikrer sig, at alle væsentlige forhold bliver taget op. Der bliver givet eksempler på, hvordan skønssagen gennemføres i praksis af en skønsmand, herunder hvordan man bedst sikrer sig, at skønsmanden i sine besvarelser inddrager de oplysninger om de faktiske omstændigheder, som din klient finder er altgørende for et godt resultat.  Endelig bliver en række ofte forekommende tekniske forhold bliver belyst med henblik på at give en ide om, hvad man kan forvente af svar ved besvarelsen af de tekniske spørgsmål.

5

Anbefalede kurser