Hella Møller Gregersen

Hella blev i 2004 uddannet cand.scient.bibl og har været informationsspecialist hos Bruun & Hjejle. Hun har siden 2017 været fuldmægtig hos Folketingets Bibliotek.

Kurser

Juridisk informationssøgning

Informationssøgning kan hurtigt udvikle sig til en kostbar tidsrøver. Det er derfor vigtigt at vide, hvilke kilder du skal bruge i bestemte situationer og ikke mindst hvordan de skal bruges. Juridisk informationssøgning kræver nogle gange nemlig lidt mere end Karnov og Google – og det er dét, som kurset her vil handle om. Det her kursus fokuserer på Folketingets hjemmeside, Folketingstidende.dk og Retsinformation som er nogle af de frit tilgængelige hjemmesider, som du kan bruge i forbindelse med juridisk informationssøgning. Målet er at give dig et grundlæggende kendskab til de nævnte hjemmesider, så du fremadrettet oplever, at du bruger mindre tid i løbet af en arbejdsdag på fremsøgning af love, verserende lovforslag og ikke mindst forarbejder. Underviser Hella Gregersen vil vise, hvordan du bruger hjemmesiderne. Herudover vil vi se på, hvordan du holder dig ajour med lovforslag der påtænkes at blive fremsat og lovforslag der allerede er fremsat Du vil blive præsenteret for en del eksempler, og her kan det være, at du undervejs tænker, hvorfor i alverden laver hun ikke bare et opslag i Karnov i stedet, eller slår op i lovkommentaren – eller fyrer en hurtig Googlesøgning afsted – og det kan nogle gange også være langt det hurtigste at gøre i det daglige.  Men så er der blot alle de gange, hvor det IKKE kan lade sig gøre at finde de ønskede informationer på den måde. Og i de tilfælde er det rigtigt vigtigt at kende sine kilder, hvis ikke du skal bruge frustrerende lang tid på at finde et dokument. Og det er det, som kurset her går ud på – at lære at bruge Folketingets hjemmeside, Folketingstidende.dk og Retsinformation på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde. Bemærk at Retsinformation siden kursets optagelse har fået nyt design og ny søgefunktion. Mange ting vil derfor se anderledes ud på hjemmesiden end i den gennemgang, som du får præsenteret i kurset. Principperne for hvordan du bruger Retsinformation til for eksempel at finde forarbejder er der som sådan ikke ændret ved. Du vil blot opleve at de dokumentrelationer, som der henvises til, nu skal findes i modsatte side af skærmen og de vil se lidt anderledes ud.

Hella Møller Gregersen

3 point

Anbefalede kurser