Henrik Engell Rhod

Retspræsident Henrik Engell Rhod. Kandidateksamen i 1991. Efteruddannet ved Nordisk Institut for Sjörett, Oslo. Ansat som fuldmægtig ved domstolene i 1991 med efterfølgende tjeneste ved Retten i Rønne, Retten på Færøerne, Nacka Tingsrätt, Stockholm og Østre Landsret. Udnævnt dommer i 2006. Retspræsident i 2008. Suppleant i Domstolsstyrelsens bestyrelse. Medlem af flere it-relaterede udvalg og styregrupper under Domstolsstyrelsen samt Justitsministeriets tolkeudvalg. Desuden for formand for Fredningsnævnet for Bornholm samt bestyrelsesformand for fonden Brdr. E., S. og A. Larsens Legat.

Kurser

En introduktion til digitale retssager

I disse år indretter retterne flere retssale med digitalt præsentationsudstyr til understøttelse af retsmøder, der behandles på grundlag af digitale sagsakter. Hertil kommer, at alle retter siden 2015 kan tilbyde mulighed for videolink. Kurset giver en indføring i anvendelse af den præsentations- og videolinkteknik, som findes ved retterne, og som kan understøtte gennemførelsen af retsmøder. Der udstedet ikke kursusbevis til dette kursus, da kurset indgår i vores kommende kursus i procedure og praktisk retssagsbehandling, herunder den digitale sagsportal. 

Henrik Engell Rhod

0 point

Praktisk retssagsbehandling, herunder den digitale sagsportal og digitale retssager

Kurset indeholder en lang række praktiske tips til, hvordan man gennemfører en retssag og de taktiske valg, som skal gennemføres på alle stadier af en sag. Retssager kan vindes og tabes på forkerte valg og uhensigtsmæssig tilgang til sager. Herudover vil der blive foretaget en gennemgang af den digitale sagsportal og digitale retssager.  Den første del om Praktisk retssagsbehandling er på fire lektioner, hvor digitale retssager er på en lektion. Lektionen om de digitale retssager findes også som et helt kursus for sig selv. Kurset er opdelt ved følgende: Overvejelser ved modtagelse af sag Forberedelsen Hovedforhandlingen De nye regler om en elektronisk sagsportal og en domsdatabase En introduktion til de digitale retssager. Kurset har en praktisk tilgangsvinkel og er ikke en teoretisk gennemgang af Retsplejelovens regler.

Dan Terkildsen, Henrik Engell Rhod

6 point

Anbefalede kurser