Henrik Hauge

Henrik Hauge Andersen er uddannet Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1992. Han har siden midten af 1990'erne primært rådgivet inden for entrepriseret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren. Henrik har stor proceserfaring fra sager for staten og ved gennemførelsen af adskillige større rets- og voldgiftssager på entrepriseområdet, herunder især vedrørende Metrobyggeriet, i almenboligsektoren samt i relation til større domicilbyggerier og renoveringssager. Henrik har igennem de seneste 10 år ført en række sager for Klagenævnet for Udbud, primært for udbyder, og rådgiver løbende udbydere og deres tekniske rådgivere om udbudsreglerne. Henrik har endvidere ført den hidtil eneste offentliggjorte voldgiftssag vedrørende rådgiveransvar i forbindelse med udbudsfejl. Henrik underviser også i entrepriseret og udbudsret.

Kurser

AB 18 - Byggeriets nye aftalevilkår

Henrik Hauge

Kurset omhandler de nye og opdaterede regler for byggeriets nye aftalevilkår, også kaldet AB18. Underviser Henrik Hauge gennemgår de nye regler, som er kommet i juni 2018, der omhandler samarbejdsaftalerne mellem bygherre, entreprenør og rådgiver, samt deres underrådgivere og -entreprenører.  Der bliver i kurset fokuseret på de nye regler i forhold til AB18, ABR18 og ABT18 som indeholder store ændinger, samt på detailområdet. Emner der vil blive gennemgået på kurset vil være; krav om dagbod, udviklingsrisiko, produktansvar m.m. Så dette kursus er for advokater der arbejder med byggeri samt de juridiske aftaler forbundet med byggeri. Derfor er det et must at se dette kursus, samt en oplagt mulighed for at få reglerne under huden, inden de træder i kraft 1. januar 2019. 

5

Anbefalede kurser