Jakob Dahl Mikkelsen

Jakob er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2008, og har ført et stort antal retssager og voldgiftsager om forsikrings- og erstatningsret, herunder navnlig person- og arbejdsskadesager, produktansvarssager og professionssansvar, og indenfor en række andre områder som entrepriseret, luftret og miljøret. Jakob fører retssager ved både byretter, landsretterne og Sø- og Handelsretten, og bistår jævnligt med behandlingen af sager for Højesteret. Herudover fører Jakob regelmæssigt både danske og internationale voldgiftssager. Jakob er i øvrigt ansvarlig for at undervise og vejlede Kromann Reumerts advokatfuldmægtige i praktisk procesret i forbindelse med deres retssagsprøver.

Kurser

Bliv klar til retssagsprøven

Det er et krav for at opnå advokatbeskikkelse, at den advokatfuldmægtige består enten den praktiske eller fiktive retssagsprøve. Retssagsprøven kan imidlertid være udfordrende, ikke mindst for de advokatfuldmægtige, som ikke er vant til at gå i retten.  Kurset om retssagsprøven giver en grundig vejledning i, hvordan hovedforhandlingen forløber, både helt lavpraktisk (hvordan tiltaler man retten, hvilken side sidder man i osv.) og mere formelt (hvornår nedlægger man sin påstand, hvordan forholder man sig til nye beviser, hvornår er vidner fritaget fra at give forklaring osv.).  Herudover giver kurset gode råd til, hvordan man som prøvekandidat bedst forbereder sig til hovedforhandlingen, hvordan man forbereder og tilrettelægger sin forelæggelse, parts- og vidneafhøringer og proceduren.  Endelig giver kurset vejledning om, hvilke udfordringer og problemstillinger, som prøvekandidaten særligt skal være opmærksom på under hovedforhandlingen samt hvilke kriterier dommer og censor lægger vægt på i bedømmelsen.  Kurset retter sig mod både den praktiske og den fiktive retssagsprøve og indeholder konkret vejleding i forhold til begge prøveformer.    Kurset har fire overordnende formål: Give vejledning om, hvordan hovedforhandlingen eller den fiktive retssagsprøve forløber Hjælpe dig til at forberede dig på hovedforhandlingen eller den fiktive retssagsprøve Give gode råd til, hvordan du bedst gennemfører hovedforhandlingen eller den fiktive retssagsprøve Forklare om, hvilke kriterier der lægges vægt på i bedømmelsen af prøvekandidaten

Jakob Dahl Mikkelsen

3 point

Anbefalede kurser