Jens Jordahn

Jens Jordahn har været inde i næsten alle entrepriserettens krinkelkroge. Bygherrer, ingeniører, arkitekter og entreprenører er blevet rådgivet om alle de typer af problemer, der uundgåeligt dukker op, såvel i mindre, enklere byggerier som i større, mere komplekse byggerier. Jens Jordahn beskæftiger sig med udbud (EU og danske), kontraktindgåelse, problemer under byggeriets gennemførelse (bl.a. mangler, forsinkelse, ekstraarbejder, standsning og afleveringsforretning) samt løsning af de konflikter, der opstår under og efter byggeriets afslutning (bl.a. stadeopgørelse, træk på garantier, syn og skøn både ved de ordinære domstole, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed og ved danske og internationale voldgiftsinstitutter).

Kurser

Syn og skøn - både teknik og jura

Erik Brandt, Jens Jordahn

Dette kursus er unikt, idet det både dækker de juridiske forhold og samtidig indeholder en teknisk gennemgang af nogle af de typer mangler, der ofte forekommer  i sagerne. I kurset orienteres deltagerne om de juridiske grundbegreber for at ifalde ansvar og de stadig gældende regler for løsning af tvister ved syn og skøn. Herudover gennemgås retsplejelovens nye 2014- regler for syn og skøn. Kurset ruster advokaten til at gennemføre en skønssag på den bedst mulige måde. Herunder gennemgås hvordan spørgsmålene kan udformes, så man bedst sikrer sig, at alle væsentlige forhold bliver taget op. Der bliver givet eksempler på, hvordan skønssagen gennemføres i praksis af en skønsmand, herunder hvordan man bedst sikrer sig, at skønsmanden i sine besvarelser inddrager de oplysninger om de faktiske omstændigheder, som din klient finder er altgørende for et godt resultat.  Endelig bliver en række ofte forekommende tekniske forhold bliver belyst med henblik på at give en ide om, hvad man kan forvente af svar ved besvarelsen af de tekniske spørgsmål.

5

Anbefalede kurser