Jeppe Høyer Jørgensen

Jeppe Høyer Jørgensen er en af de førende specialister inden for arbejds- og ansættelsesret med en lang erfaring i at rådgive multinationale og nationale virksomheder og koncerner om alle erhvervsrelaterede problemstillinger inden for arbejds- og ansættelsesret, herunder om større omstruktureringer og transaktioner. Jeppe har som et af sine primære specialer ansattes konkurrencehandlinger samt den retlige regulering af konkurrence- og kundeklausuler. Jeppe har bl.a. udgivet et ledende værk på området og er en flittigt anvendt underviser.

Kurser

Lov om ansættelsesklausuler

Jeppe Høyer Jørgensen

Den 1. januar 2016 trådte lov om ansættelsesklausuler (ansættelsesklausulloven) i kraft. Loven finder anvendelse på alle konkurrence- og kundeklausuler samt jobklausuler indgået den 1. januar 2016 eller senere. Loven indfører nogle grundlæggende nye gyldighedskrav og betingelser for opretholdelse af konkurrence- og kundeklausuler og adgangen til at bruge jobklausuler fjernes helt bortset fra i få tilfælde. Reglerne betyder i korte træk, at tidligere gældende standardklausuler ikke længere kan bruges og loven indeholder en række nye begreber som bl.a. kræver, at omfanget og indholdet af klausulerne skal vurderes fra gang til gang og kræver særlige skridt i opsigelsessituationen. Loven har med andre ord stor praktisk betydning for alle der beskæftiger sig med medarbejdere og medarbejderes stilling i forhold til sådanne klausuler. Kurset gennemgår de nye regler med fokus på den praktiske håndtering af de problemstillinger og faldgruber de nye regler skaber. Følgende områder vil blive behandlet:  Indledning - baggrund og hovedpunkter  Anvendelsesområde og definitioner (§§ 1 og 2)  Jobklausuler (§ 3)  Konkurrenceklausuler - særlige gyldighedskrav (§ 5)  Kundeklausuler - særlige gyldighedskrav (§ 6)  Kombinerede klausuler - særlige gyldighedskrav (§ 7)  Kompensation (§§ 8 og 9)  Opsigelsesvarsel (§ 10)  Opsigelsesårsag - ugyldighed (§ 11)  Ikrafttræden (§ 12)

4

Anbefalede kurser