Katrine Skov Kubel

Katrine har stor erfaring inden for boliglejeretten. Katrine blev jurist fra Københavns Universitet i 2011, og har siden hun blev færdig beskæftiget sig med sagsbehandling i huslejenævnene, beboerklagenævnet og sidst i ankenævnet i København. Hun har her opnået et indgående kendskab til boligretten. Katrine har i 2018 valgt at skifte branche, og startede den 1. april 2018 som fuldmægtig hos Winsløw Advokatfirma, hvor hun tillige beskæftiger sig med blandt andet boligret. Katrine er en erfaren underviser og formidler, og holder jævnligt tilpassede kurser.

Kurser

Vedligeholdelse, mangler og fraflytning i boliglejemål

Katrine Skov Kubel

Kurset “Vedligeholdelse, mangler og fraflytning" tager dig gennem reglerne om de to emner. Du vil få en udførlig introduktion til de to sammenhængende regelsæt, hvor du indledningsvis vil blive introduceret for reglerne om vedligeholdelsesmangler. Derefter vil du blive guidet igennem reglerne om fraflytningstvister. Du vil få et indblik i samspillet mellem de to regelsæt og de forhold, som gør sig gældende, særskilt for hvert af de to emner. Kurset indeholder en regelgennemgang for hvert af de to emner, der er underbygget af eksempler fra praksis.  Den første del om vedligeholdelsesmangler rummer emner som indvendig vedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse, og en definition af, hvem der bærer vedligeholdelsespligten.  Den anden del om fraflytning indeholder emner som indkaldelse til syn, fraflytningsrapporten og meget mere. 

4

Anbefalede kurser