Se alle kurser af Kirsten Reimers-Lund online kurser til advokater

Kirsten Reimers-Lund

Kirsten Reimers-Lund er specialiseret i familie- og arveret, herunder international familieret. Hun spiller en aktiv rolle indenfor udviklingen af retsområdet, blandt andet gennem deltagelse i lovforberedende udvalg samt via adskillige udgivne publikationer om emnet, ligesom hun har undervist såvel advokater som dommere. Kirsten rådgiver i forbindelse med separation eller skilsmisse og fører om nødvendigt sagen i retten. Hun har stor proceserfaring og møderet for højesteret.

Kurser

4.0 kursuspoint Med Kirsten Reimers-Lund
Online

Arveret

5.0 kursuspoint Med Kirsten Reimers-Lund
Online

Ægteskabsret

Kirsten Reimers-Lund

Kirsten Reimers-Lund

Advokat (H) hos Advice Advokatfirma