Kirsten Reimers-Lund

Kirsten Reimers-Lund

Kirsten Reimers-Lund er specialiseret i familie- og arveret, herunder international familieret. Hun spiller en aktiv rolle indenfor udviklingen af retsområdet, blandt andet gennem deltagelse i lovforberedende udvalg samt via adskillige udgivne publikationer om emnet, ligesom hun har undervist såvel advokater som dommere. Kirsten rådgiver i forbindelse med separation eller skilsmisse og fører om nødvendigt sagen i retten. Hun har stor proceserfaring og møderet for højesteret.

Kurser

Arveret

Kirsten Reimers-Lund

Kurset er en gennemgang af de gældende arveregler, beregnet for de, som vil opdateres i lovændringen, der trådte i kraft d. 1. januar 2008, eller som vil have en generel indføring i reglerne på området. Kurset gennemgår hvad arv er, hvem arvinger er, hvad der udgør tvangsarven, hvorledes man opretter testamenter, arver ”papirløse” hinanden og meget mere. Dvs. kurset giver dig den viden du har brug for, for at kunne gennemgå eller oprette et testamente, eller blot at kunne svare på de spørgsmål, som klienter forventer, at du umiddelbart kan svare på.

4

Ægteskabsret

Kirsten Reimers-Lund

En gennemgang af en ægteskabssags forløb i forbindelse med seperation og skilsmisse. Kurset gennemgår grundigt forløbet fra en klient henvender sig første gang, til et forlig indgås eller sagen optages til dom. Der gives gode råd om, hvornår og hvordan det er tid at handle og ikke mindst om, hvorledes det rent praktisk foregår med links til de nødvendige og nyttige hjemmesider. Der er gode råd om, hvornår og hvordan der kan søges bidrag, hvilke skattemæssige konsekvenser en ægteskabssag har osv. Kurset er baseret på underviserens mangeårige praktiske erfaring inden for området, og er derfor et redskab til brug for at komme gennem sagsbehandlingen i højere grad end en teoretisk gennemgang.

5

Anbefalede kurser