Knud-Erik Kofoed

Knud-Erik Kofoed er uddannet jurist fra Aarhus Universitet i 1997 og har siden 1999 beskæftiget sig primært med forhold omkring fast ejendom. Han har stor erfaring inden for erhvervslejeretten, hvor han både arbejder med erhvervslejekontrakter, markedslejesager og andre dele af erhvervslejeretten. Derudover underviser han ejendomsmæglere og andre advokater i bl.a. markedslejesager. I 2002 erhvervede han en Master of Business Administration fra University of Cambridge, som har givet indblik og interesse i ledelsesmæssige og økonomiske forhold. Knud-Erik har arbejdet 9 år for Bech-Bruun og arbejder nu hos NT advokater, hvor han blev partner i 2008.

Kurser

Fast ejendom

NB! Der er kommet et nyt og opdateret kursus med Advokat (H) Knud-Erik Kofoed.  At kende til juraen om fast ejendom er relevant for rigtig mange advokater. Begrebet fast ejendom dækker over mange forskellige juridiske discipliner, og vi har valgt at fokusere på 5 af de discipliner, som vi oftest støder på i dagligdagen: 1. Erhvervslejeret 2. Boliglejeret 3. Almenlejeret 4. Andelsboligret 5. Køb og salg af erhvervsejendomme Inden for hvert af de 5 områder får du på kurset ...

Knud-Erik Kofoed

5 point

Fast ejendom - Lejerettens hovedpunkter

Et kursus i lejerettens hovedpunkter er relevant for alle, der arbejder med lejeret – og for alle som gerne vil arbejde med lejeret.   Advokat Knud-Erik Kofoed gennemgår på kurset de problemstillinger, som oftest er relevante i forbindelse med erhvervslejemål og beboelseslejemål.   For erhvervslejemålenes vedkommende behandler kurset bl.a. problemstillinger vedrørende indgåelse af erhvervslejekontrakten, fremleje, afståelse, fraflytning og markedslejesager.   For beboelsesle...

Knud-Erik Kofoed

5 point

Opdatering på fast ejendom

Fast ejendom for en advokat dækker over rigtig meget - og rigtig meget, der er meget relevant. Advokat Knud-Erik Kofoed vil med kurset gennemgå de problemstillinger og regler der findes på området inden for fast ejendom. Med dette kursus har vi valgt at fokusere på 5 områder inden for fast ejendom, som advokater oftest støder på i dagligdagen: 1.     Erhvervslejeret 2.     Boliglejeret 3.     Almenlejeret 4.     Andelsboligret 5.     Køb og salg af erhvervsejendomme   ...

Knud-Erik Kofoed

5 point

Fast ejendom

Fast ejendom for en advokat dækker over rigtig meget - og rigtig meget, der er meget relevant. Advokat Knud-Erik Kofoed vil med kurset gennemgå de problemstillinger og regler der findes på området inden for fast ejendom. Med dette kursus har vi valgt at fokusere på 5 områder inden for fast ejendom, som advokater oftest støder på i dagligdagen: 1.     Erhvervslejeret 2.     Boliglejeret 3.     Almenlejeret 4.     Andelsboligret 5.     Køb og salg af erhvervsejendomme Inden...

Knud-Erik Kofoed

4 point

Anbefalede kurser