Kristian Strandberg Dreyer

Kristians specialer er fast ejendom og byggeri, rets- og voldgiftssager samt ejendomsmæglerjura. Kristian er desuden specialist i andels- og ejerboliger samt projektsalg og procedure (retssager).

Kurser

Ejendomshandel for advokater

Dette kursus vedrører berigtigelse af private ejendomshandler. I kurset får du et indblik i en hel almindelig privat bolighandel set ud fra boligadvokatens synspunkt, og du vil ved kursets afslutning have overblik over de væsentligste faldgruber. Indledningsvis vil du blive præsenteret for den retlige ramme, købsaftalens vigtigste punkter, standardvilkår, faldgruber og mangler ved fast ejendom.

Kristian Strandberg Dreyer

4 point

Obligationsret for studerende

Kristian Strandberg Dreyer

6 point

Den nye ejerlejlighedslov og ny normalvedtægt

Den 9. juni 2020 blev der af Folketinget vedtaget ny ejerlejlighedslov. Loven moderniserer ejerlejlighedsloven, der daterer sig helt tilbage til 1966, og forventes nu vedtaget i betydelig anderledes udgave og med en række nyskabelser i loven herunder blandt andet bestemmelser om bod og eksklusion samt overtagelse af udlejerforpligtelser. Endvidere indføres regler om husordensbestemmelser og en generalklausul, ligesom der indføres regler om digital kommunikation og bestemmelser om forholdet mellem den kommende nye normalvedtægt og særvedtægter. Desuden sker der en modernisering af opdelingsreglerne.  På kurset sætter advokat og partner, Kristian Dreyer, fokus på de nye ændringer. Han vil som praktiserende advokat, ekstern lektor og forfatter indenfor emnet, give dit et hurtigt overblik over de nye ændringer men med forbehold for, at der inden vedtagelse i Folketinget til april 2020 sker rettelser/ændringer. Kurset er udarbejdet allerede nu efter fremsættelsen for at give kursisterne tid til at sætte sig ind i de foreslåede ændringer og tilpasse sin rådgivning herefter allerede nu.   Kurset har følgende formål: Orientere dig om de væsentligste ændringer i forhold til nugældende ejerlejlighedslov.  Sætte ændringerne i et praktisk perspektiv. 

Kristian Strandberg Dreyer

3 point

Anbefalede kurser