Linda Nielsen

Linda Nielsen

Linda Nielsen er professor på Det Juridiske Fakultet og har i mange år arbejdet med Familieret og Arveret. Linda har publiceret en lang række bøger og artikler, nationalt og internationalt - særlig om de økonomiske forhold for ægtefæller, men også om værdierne i familieretten.

Kurser

Ny lov om ægtefællers forhold

Linda Nielsen

Dette kursus har til formål at gennemgå den nye ægtefællelov, herunder hvad der har ændret sig, og hvilke regler og krav der fortsat er gældende.

3

Finansret

Linda Nielsen

Kurset forventes online i efteråret 2019.

3

Familieretshuset - og ændringerne til forældreansvarsloven, ægteskabsloven og retsplejeloven

Linda Nielsen

Kurset om handler det nye emne, Familieretshuset, som er er nyt forsøg på at indføre en hel værktøjskasse, som både omhandler familieret, sagsbehandling, afgørelser, som har barnet i centrum. Dette er et helle for barnet, som omhandler konfliktløsning, samtaler med barnet, rådgivning, børnegrupper og mange andre redskaber, som forsøger at dæmpe konflikterne i en skilsmissesag. Det bliver taget hånd om barnet, for at nå til enighed, gennem tæt samarbejde med kommunen når man håndterer komplekse sager som disse.   Underviser Linda Nielsen har stor erfaring på området, og har gennem mange år beskæftiget sig med familieret og arveret. På kurset vil hun hjælpe dig gennem Familieretshusets opbygning, samt hvordan sagerne behandles. Yderligere vil kurset indeholde en lang række konkrete eksempler, da området hele tiden udvikler sig og formes efter de sager der er.

3

Anbefalede kurser