Linda Nielsen

Linda Nielsen er professor på Det Juridiske Fakultet og har i mange år arbejdet med Familieret og Arveret. Linda har publiceret en lang række bøger og artikler, nationalt og internationalt - særlig om de økonomiske forhold for ægtefæller, men også om værdierne i familieretten.

Kurser

Ny lov om ægtefællers forhold

Dette kursus har til formål at gennemgå den nye ægtefællelov, herunder hvad der har ændret sig, og hvilke regler og krav der fortsat er gældende.

Linda Nielsen

3 point

Familieretshuset - og ændringerne til forældreansvarsloven, ægteskabsloven og retsplejeloven

Kurset om handler det nye emne, Familieretshuset, som er er nyt forsøg på at indføre en hel værktøjskasse, som både omhandler familieret, sagsbehandling, afgørelser, som har barnet i centrum. Dette er et helle for barnet, som omhandler konfliktløsning, samtaler med barnet, rådgivning, børnegrupper og mange andre redskaber, som forsøger at dæmpe konflikterne i en skilsmissesag. Det bliver taget hånd om barnet, for at nå til enighed, gennem tæt samarbejde med kommunen når man håndterer komplekse sager som disse.   Underviser Linda Nielsen har stor erfaring på området, og har gennem mange år beskæftiget sig med familieret og arveret. På kurset vil hun hjælpe dig gennem Familieretshusets opbygning, samt hvordan sagerne behandles. Yderligere vil kurset indeholde en lang række konkrete eksempler, da området hele tiden udvikler sig og formes efter de sager der er.

Linda Nielsen

3 point

Finansret

Emnet finansret er præget af mange regler, og der er ikke mange, som har mulighed for at begribe og omfavne disse uendelige bunker af regler. Derfor vil kurset fokusere på ledelsens ansvar og opgaver i forbindelse med finansretten. Emnet er centralt for både advokater, revisorer, bestyrelser og direktioner i pengeinstitutter, pensionskasser, investeringsselskaber og mange flere.    Formålet er at omfavne nogle af de emner, man skal være opmærksom på, når man sidder i en bestyrelse, overvejer at gå ind i en bestyrelse eller sidder i en direktion. Yderligere vil der gennem kurset blive hejst nogle flag, som fortæller lidt om hvilken vej vinden blæser – her er der bl.a. tale om ansvarssager, behandling af disse og hvad siger finanstilsynet og EU til nogle af disse problematikker? Alt dette er vigtigt at vide hvis man overvejer eller allerede sidder i en bestyrelse.   Kurset består af følgende temaer:  Ledelsen – hvilke opgaver har de forskellige poster samt ansvar?  Corporate Governance  Compliance Bestyrelsesarbejdet  Kompetencer, Fit & Proper  Ansvarssager   Kurset vil bl.a. indeholde en lang række eksempler og sager, hvor der er faldet dom, for at give nogle eksempler på reguleringerne. 

Linda Nielsen

3 point

Anbefalede kurser