Linda Nielsen

Linda Nielsen er professor på Det Juridiske Fakultet og har i mange år arbejdet med Familieret og Arveret. Linda har publiceret en lang række bøger og artikler, nationalt og internationalt - særlig om de økonomiske forhold for ægtefæller, men også om værdierne i familieretten.

Kurser

Ny lov om ægtefællers forhold

Dette kursus har til formål at gennemgå den nye ægtefællelov, herunder hvad der har ændret sig, og hvilke regler og krav der fortsat er gældende.

Linda Nielsen

3 point

Finansret

Emnet finansret er præget af mange regler, og der er ikke mange, som har mulighed for at begribe og omfavne disse uendelige bunker af regler. Derfor vil kurset fokusere på ledelsens ansvar og opgaver i forbindelse med finansretten. Emnet er centralt for både advokater, revisorer, bestyrelser og direktioner i pengeinstitutter, pensionskasser, investeringsselskaber og mange flere.  Formålet er at omfavne nogle af de emner, man skal være opmærksom på, når man sidder i en bestyrelse, overvejer...

Linda Nielsen

2 point

Finansret

Emnet finansret er præget af mange regler, og der er ikke mange, som har mulighed for at begribe og omfavne disse uendelige bunker af regler. Derfor vil kurset fokusere på ledelsens ansvar og opgaver i forbindelse med finansretten. Emnet er centralt for både advokater, revisorer, bestyrelser og direktioner i pengeinstitutter, pensionskasser, investeringsselskaber og mange flere.    Formålet er at omfavne nogle af de emner, man skal være opmærksom på, når man sidder i en bestyrelse, over...

Linda Nielsen

3 point

Familieretshuset - Lovgivning

Kurset om handler det nye emne, Familieretshuset, som er er nyt forsøg på at indføre en hel værktøjskasse, som både omhandler familieret, sagsbehandling, afgørelser, som har barnet i centrum. Dette er et helle for barnet, som omhandler konfliktløsning, samtaler med barnet, rådgivning, børnegrupper og mange andre redskaber, som forsøger at dæmpe konflikterne i en skilsmissesag. Det bliver taget hånd om barnet, for at nå til enighed, gennem tæt samarbejde med kommunen når man håndterer kompleks...

Linda Nielsen

3 point

Anbefalede kurser