Lotte Noer

Lotte har siden 2006 specialiseret sig i proces og konfliktløsning ved de almindelige domstole og voldgiftsretter. Lotte rådgiver navnlig i sager om kontraktsansvar, erhvervsansvar, ledelsesansvar, professionsansvar (advokaters, revisorers, pengeinstitutters, forsikringsmægleres, tekniske rådgiveres og investeringsrådgiveres erstatningsansvar) samt prospektansvar og børsnoterede virksomheders ansvar for manglende overholdelse af deres oplysningsforpligtelse. Lotte har opnået sin erfaring i arbejdet med nogle af de største og mest komplekse sager inden for sit specialeområde. Lotte var i 2018 konstitueret landsdommer i Østre Landsret, hvilket har bidraget til hendes specialisering inden for proces. Hun virker i dag som voldgiftsdommer.

Kurser

Fremtidens ledelsesansvar

Erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer er et retsområde i stor udvikling – sagerne bliver flere og større. Man kan få det indtryk, at ledelsen i et selskab er jagt vildt, og at der er sket en opstramning i ansvarsnormen. Ingen af delene er rigtigt, men den velkendte norm anvendes nu i flere situationer, og dermed er anvendelsesområdet blevet bredere. Dette kursus behandler de seneste udviklingstendenser og ruster deltagerne til at rådgive om forebyggelse af krav om ledelsesansvar.   Ku...

Lotte Noer

4 point

Fremtidens ledelsesansvar

Fremtidens ledelsesansvar Erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer er et retsområde i stor udvikling – sagerne bliver flere og større. Man kan få det indtryk, at ledelsen i et selskab er jagt vildt, og at der er sket en opstramning i ansvarsnormen. Ingen af delene er rigtigt, men den velkendte norm anvendes nu i flere situationer, og dermed er anvendelsesområdet blevet bredere. Dette kursus behandler de seneste udviklingstendenser og ruster deltagerne til at rådgive om forebyggelse af krav ...

Lotte Noer

3 point

Fremtidens ledelsesansvar

Erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer er et retsområde i stor udvikling – sagerne bliver flere og større. Man kan få det indtryk, at ledelsen i et selskab er jaget vildt, og at der er sket en opstramning i ansvarsnormen. Ingen af delene er rigtigt, men den velkendte norm anvendes nu i flere situationer, og dermed er anvendelsesområdet blevet bredere. Dette kursus behandler de seneste udviklingstendenser og ruster dig til at rådgive om forebyggelse af krav om ledelsesansvar. Kurset har fø...

Lotte Noer

3 point

Anbefalede kurser