Louise Faber

Louise har stor erfaring med erhvervsleje- og boliglejeretten både som underviser, forsker og praktiker. Hun erhvervede sin ph.d. grad ved Aarhus Universitet på baggrund af en afhandling om ’Afståelse og andre former for lejerskifte’ i 2005, og har beskæftiget sig forskningsmæssigt med faget siden da. Louise Faber er en erfaren og ofte anvendt underviser og foredragsholder, der supplerer den teoretiske viden med praktisk erfaring fra samarbejde og responsumudarbejdelse til brug for praktikere indenfor advokatbranchen.

Kurser

En gennemgang af erhvervslejekontrakten

Kurset om erhvervslejekontrakten giver dig en grundig introduktion og inspiration til brug for udarbejdelse eller forhandling af kontakter i erhvervslejeforhold. På kurset gennemgås en erhvervslejeaftales typiske indhold med udgangspunkt i erhvervslejelovens grundprincipper, de præceptive bestemmelser og det deklaratoriske udgangspunkt. Undervejs drøftes typisk anvendte vilkår, herunder hvilke vilkår der kan fraviges ved aftale til fordel for den ene eller den anden, og hvilken betydning dette har for parterne og kontraktens øvrige vilkår. Kurset er relevant både for advokaten, der ikke har stor erfaring med erhvervslejeretten, men også den, der har. Det er endvidere uden betydning for dit udbytte, om du normalt repræsenterer lejeren eller udlejeren.

Louise Faber

5 point

En gennemgang af boliglejekontrakten

Kurset om boliglejekontrakten giver dig en grundig introduktion til brug for udarbejdelse af kontakter i boliglejeforhold. På kurset gennemgås indholdet af den blanket, der næsten altid skal anvendes ved indgåelse af en boliglejeaftale, Typeformular A, 9. udgave. Den 9. udgave af typeformularen indeholder en ny og lovpligtig sondring mellem vilkår, der kan stå i en husorden, vilkår der er af mere administrativ karakter, der kan stå i typeformularens § 10, og de vilkår, der gyldigt kan og skal aftales i typeformularens § 11. Endvidere følger det af den 9. udgave, at det ikke længere er gyldigt, at gentage vilkår, der allerede følger af lejelovgivningen. På kurset gennemgås såvel de gyldige aftalevilkår, og de aftalevilkår der ikke er gyldige at aftale. Kurset er relevant både for advokaten, der ikke har stor erfaring med boliglejeretten, men også den, der har. Det er endvidere uden betydning for dit udbytte, om du normalt repræsenterer lejeren eller udlejeren.

Louise Faber

4 point

Anbefalede kurser