Mette Klingsten

Mette Klingsten blev uddannet advokat i 1997. Mette har lang erfaring inden for arbejds- og ansættelsesret, retssager og bestyrelsesarbejde og er forfatter til bogen ”Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse” (2016). Hun er partner hos Mette Klingsten Advokatfirma og er desuden tilknyttet Københavns Universitet som intern lektor i individuel arbejdsret.

Kurser

Virksomhedsoverdragelse og medarbejdere

Kurset giver en opdateret gennemgang af virksomhedsoverdragelsesloven og de udfordringer og faldgruber, som man ofte støder på, og inddrager den nyeste praksis på området. Kurset giver: Overblik over lovens anvendelsesområde Indblik i de centrale problemstillinger i relation til virksomhedsoverdragelser og outsourcing Forståelse af betydningen af kommunikation med medarbejderne i forbindelse med virksomhedsoverdragelser Indsigt i de væsentligste risici og faldgruber i et ansættelsesretligt perspektiv Kendskab til den nyeste praksis på området Viden om de praktiske problemstillinger i forbindelse virksomhedsoverdragelser medfører Mulighed for at arbejde praktisk med konkrete cases

Mette Klingsten

3 point

Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere

På kurset vil deltagerne få et overblik over de forskellige typer af incitamentsordninger for medarbejdere herunder sondringen mellem aktiebaserede incitamentsordninger og kontantbaserede incitamentsordninger. Deltagerne vil endvidere få en grundig indføring i forhold ved indgåelsen og formuleringen af kontantbaserede bonusordninger, de relevante forhold i forbindelse med opsigelse og fritstilling, samt de praktiske faldgruber i den forbindelse. Blandt emnerne er: De forskellige muligheder, der er for incitamentsordninger Indgåelse og formuleringen af kontantbaserede bonusordninger Dækningsområdet for funktionærlovens § 17 a Bonus i forbindelse med opsigelse og fritstilling/barsel/sygdom Feriepenge af bonus, herunder i forbindelse med indefrysning Bonus i forbindelse med beregning af kompensation for konkurrence- og kundeklausuler Særligt om exit-bonus og stay on-bonus (fastholdelsesbonus) Muligheden for at ændre i eksisterende programmer? Den aftalemæssige dokumentation for de indgåede aftaler Pension af bonus Bonus i forhold til beregning af andre godtgørelser (§ 2a, 2b og ligebehandlingslov) Kursets formål er at give deltagerne indsigt i forhold ved indgåelse af incitaments- og bonusordninger samt de væsentligste praktiske problemstillinger i forbindelse hermed.

Mette Klingsten

4 point

Anbefalede kurser