Se alle kurser af Mie Marcussen online kurser til advokater

Mie Marcussen

Mie Marcussen har solid mæglingserfaring og mægler i alle typer af sager fra drab og vold for politiet, til nabostridigheder, samarbejdsvanskeligheder og erhvervssager. Sideløbende har hun undervist som ekstern lektor på KU, CBS og på Syddansk Universitet i konfliktmægling og forhandling. Tidligere har Mie arbejdet 10 år med personalejuridisk rådgivning og forhandling, herunder 6 år i Dansk Industri.

Kurser

5.0 kursuspoint Med Mie Marcussen
Online

Mediation

5.0 kursuspoint Med Mie Marcussen
Online

Forhandling

Mie Marcussen

Mie Marcussen

Konfliktmægler hos Marcussen & Co