Se alle kurser af Peter Blume online kurser til advokater

Peter Blume

Peter Blume er medlem af Datarådet, Ekspertreferencegruppen vedrørende persondataforordningen under Justitsministeriet. Han er bla. forfatter til bl.a. : Den nye persondataret (DJØF Forlag 2016) [gennemgang af forordningen], og Persondataretlige grundfigurer (DJØF Forlag 2017) [grundspørgsmål i forordningen]

Kurser

4.0 kursuspoint Med Peter Blume
Online

Den nye persondataforordning

Peter Blume

Peter Blume

Professor, dr. jur. ved Det juridiske Fakultet på Københavns Universitet