Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.

Kurser

Sygdom og uarbejdsdygtighed

Peter Wigo Dyrbye

Når du arbejder med sygedagpengesager eller jobafklaringsforløb, skal du næsten dagligt forholde dig til den vigtigste regel i sygedagpengeloven: § 7 om sygdom og uarbejdsdygtighed. Den er omdrejningspunktet for retten til sygedagpenge og jobafklaringsforløb, og der træffes hundredvis af afgørelser efter § 7 hver eneste uge. På dette kursus lærer du de enkelte dele af § 7 grundigt at kende. Vi gennemgår de centrale begreber sygdom og uarbejdsdygtighed med eksempler, så du kan omsætte det til afgørelser i konkrete sager. Du lærer desuden om reglerne for delvis uarbejdsdygtighed, bred vurdering og stationær tilstand. Kurset har tre overordnende formål: Du får et grundigt kendskab til reglerne i sygedagpengelovens § 7 Du lærer at forstå begreberne sygdom og uarbejdsdygtighed, og hvad de indebærer Du bliver klædt på til at omsætte det til korrekte afgørelser i den daglige sagsbehandling

3

Anbefalede kurser