Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.

Kurser

Sagsbehandling fra A-Z

De grundlæggende regler og principper for god borgerbetjening og sagsbehandling er det fundament, som man går på arbejde med, hvis man offentligt ansat, ikke mindst i en kommune. At kende reglerne og forstå meningen med dem gør dem til en del af ens professionelle DNA. På dette kursus gennemgår vi de grundlæggende regler og belyser undervejs via en række konkrete eksempler, hvornår, hvordan og ikke mindst hvorfor det er vigtigt at overholde dem. Kurset har 4 overordnende formål: ...

Peter Wigo Dyrbye

0 point

Beskyttelse af offentlige ansatte

Mange offentligt ansatte kommer ind imellem ud for konflikter med utilfredse borgere. I nogle tilfælde udarter det sig til mere ubehagelige episoder, hvor de bliver truet eller chikaneret, ofte via de sociale medier. Det kan derfor være relevant at have et godt kendskab til de særlige regler i straffeloven om beskyttelse af offentligt ansatte, så man har en idé om, hvornår det generelt bør kunne accepteres, og hvornår det rent faktisk kan være strafbart. På dette kursus gennemgår vi regler...

Peter Wigo Dyrbye

0 point

Jobafklaringsforløb

Jobafklaringsforløb er en lidt vanskelig størrelse. Som oftest er det borgere, der kommer fra sygedagpenge og nu skal vænne sig til, at sygedagpengelovens regel om sygdom og uarbejdsdygtighed kombineres med aktivlovens regler om rådighed og sanktioner. Samtidig ligner meget af det et ressourceforløb, men er alligevel noget helt andet. På dette kursus får du de grundlæggende regler fra a-z, ind imellem suppleret med konkrete eksempler. Vær opmærksom på, at emnet sygdom og uarbejdsdygtighed ...

Peter Wigo Dyrbye

0 point

Sygedagpenge - regler om forlængelse

Sygedagpengelovens regler om forlængelse kræver faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Når du arbejder med sygedagpengesager, er det relativt ofte, at du skal træffe afgørelse efter § 27. Du skal have et godt kendskab til regler og praksis, og samtidig skal du holde styr på de formelle sagsbehandlingsregler. Det er ofte tidskrævende, men det er godt givet ud, for det kan meget vel spare tid at gøre tingene ordentligt fra starten. På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt. Det ha...

Peter Wigo Dyrbye

0 point

Sygdom og uarbejdsdygtighed

Når du arbejder med sygedagpengesager eller jobafklaringsforløb, skal du næsten dagligt forholde dig til den vigtigste regel i sygedagpengeloven: § 7 om sygdom og uarbejdsdygtighed. Den er omdrejningspunktet for retten til sygedagpenge og jobafklaringsforløb, og der træffes hundredvis af afgørelser efter § 7 hver eneste uge. På dette kursus lærer du de enkelte dele af § 7 grundigt at kende. Vi gennemgår de centrale begreber sygdom og uarbejdsdygtighed med eksempler, så du kan omsætte det ...

Peter Wigo Dyrbye

0 point

Sygdom og uarbejdsdygtighed

Når du arbejder med sygedagpengesager eller jobafklaringsforløb, skal du næsten dagligt forholde dig til den vigtigste regel i sygedagpengeloven: § 7 om sygdom og uarbejdsdygtighed. Den er omdrejningspunktet for retten til sygedagpenge og jobafklaringsforløb, og der træffes hundredvis af afgørelser efter § 7 hver eneste uge. På dette kursus lærer du de enkelte dele af § 7 grundigt at kende. Vi gennemgår de centrale begreber sygdom og uarbejdsdygtighed med eksempler, så du kan omsætte det ...

Peter Wigo Dyrbye

3 point

Anbefalede kurser