Thomas Lindberg Brædder

Thomas Brædder er advokat og partner hos Stagetorn Advokater. Han har en lang og solid karriere bag sig indenfor strafferetten. Efter mere end 10 år som anklager og som leder i Rigspolitiet har han en enestående viden om straffesagers håndtering i praksis. En viden der kun er blevet større af, at han de seneste år har fungeret som forsvarsadvokat. Thomas har møderet for Landsretten og har betydelig erfaring med store komplekse straffesager om alt fra økonomisk kriminalitet til personfarlige forbrydelser.

Kurser

Grundlæggende straffeproces

Grundlæggende straffeproces Enhver der ønsker at beskæftige sig med straffesager, kommer ikke uden om straffeproces. Straffeproces er den ramme og de spilleregler der gælder for alle straffesagers behandling. Helt fra politiets indledende efterforskningsskridt til sagens endelige afgørelse. Selvom straffeprocessen - ligesom civilprocessen – er et ganske omfangsrigt emne, så kan emnet opdeles i en række temaer, og netop de temaer danner baggrunden for de enkelte lektioner i kurset. Du vil på kurset blive introduceret til de bærende principper inden for straffeprocessen, og for de regler der gælder under politiets efterforskning, herunder når der skal iværksættes nogle af de mest indgribende efterforskningsskridt som f.eks. aflytning, efterlysning og varetægtsfængsling. Kurset vil desuden gennemgå anklagemyndighedens opgaver og afgørelsesmuligheder, og de regler, der danner rammerne for forsvarerens arbejde. Du vil samtidig blive ført igennem en hovedforhandling i en straffesag, fra sagens start til endelig dom, og herunder høre om reglerne vedrørende bevisførelsen under sagen og de forskellige muligheder for appel. Målsætningen med kurset er at give dig et grundlæggende fundament inden for straffeprocessen, så du trygt kan komme i gang med eller gøre dig yderligere erfaringer med arbejdet med straffesager.   Kurset er opdelt i følgende lektioner: De vigtigste principper Politiets efterforskning og sigtelse Anklagemyndigheden og påtalen Forsvarervalg og beskikkelse Forsvarerens beføjelser Tvangsindgreb 1 Tvangsindgreb 2 Anholdelse og varetægtsfængsling Hovedforhandlingen Appel

Thomas Lindberg Brædder

5 point

Anbefalede kurser