Torben Steffensen

Torben Steffensen er uddannet Cand. jur. fra Københavns Universitet i 1988. Han har i mere end 30 år beskæftiget sig med løsning af tvister, bl.a. inden for fast ejendom og entreprise, voldgiftssager og mediation.

Kurser

Tvister i entrepriseretten

Underviser Torben Steffensen har gennem 30 år arbejdet med løsning af tvister, både inden for det immaterielle retsområde og for byggeri. Dette kursus fokuserer derfor på at finde løsninger billigt og hurtigt, som er muligt, oplyst på et tilstrækkeligt grundlag.  Kursets tre dele vil bl.a. indeholde at identificere den ansvarshavende, samt få afgrænset hvordan man retter meddelelse, både retmæssigt og rettidigt, i forhold til reklamation, passivitet og forældelse.  Når disse tre er afklaret, er der mulighed for at skabe et grundlag for løsninger, som er det primære mål - løsninger til gavn og til glæde for klienten og sagens parter. 

Torben Steffensen

6 point

Digital entrepriseret

Kurset bringer deltagerne gennem det praktiske og juridiske brug og forståelse af digitalt byggeri, herunder BIM og VDC, under planlægning, projektering og udførelse, herunder med fokus på følgende temaer: Fra 2D til 3D, 4D, 5D og 6D – digitale bygningsmodeller - BIM - VDC Er det digitale grundlag mere klart og entydigt  Status for byggeriets parters brug af det digitale fundament Rettighederne til de enkelte deltageres bidrag til den fælles model og til modellen, herunder ophavsret, markedsføringsret, hvem har hvilke rettigheder, og overgang, udnyttelse og krænkelse Åbne eller lukkede dataformater, sporbarhed, vejledende eller bindende, reverse engineering, undervejsinformation, frigivelse af endelige data og ajourføring af fælles model Krav og ansvar - IKT, AB18-systemet, ydelsesbeskrivelser 2018 og 2019 mm. Projekteringsleders rolle og ansvar, IKT-ledelse og BIM-koordinator Hvad og i hvilket omfang, skal modellen anvendes, forrang ved uoverensstemmelse  Er 3D et supplement til 2D under projektering, kvalitets- og bevissikring og as-built under udførelse og ved aflevering eller – krav til detaljeringsgrad for 3D Udbudsudfordringer, honorar og mængdeudbud Betydningen af ret eller pligt til at anvende BIM i forhold til ansvar og risiko for bevis ved forsinkelse og merydelser, herunder meddelelsespligter Fremtidige udfordringer   De enkelte temaer vil være baseret på konkrete eksempler og praktisk erfaring, råd og vink, og med inddragelse nyeste afgørelser.   Kurset retter sig til dig som advokat, der rådgiver bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører, og som interesserer sig for den praktisk juridisk forståelse af digital entrepriseret, herunder brugen af digitale byggemodeller, BIM og VDC under planlægning, projektering eller udførelse, bl.a. for at sikre bevis, afklaring og løsning af det uventede og uklarheder, ved forsinkelse, forstyrrelse og merydelser. 

Torben Steffensen

5 point

Anbefalede kurser