Ulla Zurita

Ulla Zurita

Ulla Zurita er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet, og er yderligere statsautoriseret ejendomsmægler. Ulla underviser bl.a. for Danske Advokater og har arbejdet med boligrådgivning og sagsbehandling indenfor fast ejendom siden 1996 på diverse advokatkontorer og ejendomsmæglerfirmaer. Ulla bistår bl.a. ejerforeninger med at få tinglyst vedtægter og lign. Ulla har undervist i digital tinglysning siden september 2009 og i ejendomshandel siden 1999.

Kurser

Digital tinglysning - en praktisk gennemgang af tinglysningsportalen fra A-Z

Ulla Zurita

På dette kursus vil underviser Ulla Zurita gennemgå tinglysningsportalen fra A-Z, og løbende komme med gode råd og fif til benyttelsen af tinglysningsportalen. Hun vil i den sammenhæng også gennemgå: Oprettelse og visning af tinglysningsfuldmagter Forespørg på ejendom, virksomheder, påtegninger m.v. Nye anmeldelser Påtegninger på allerede tinglyste dokumenter Anmeldte dokumenter Kladder Bilagsbanken Underskriftsmappen Gennemgang af tinglysningsretten.dk med fokus på informationssøgning, herunder: Rollekatalog Erklæringskatalog

3

Digital tinglysning - adkomstdokumenter

Ulla Zurita

På dette kursus vil underviser Ulla Zurita gennemgå tinglysningsportalen, men fokus på adkomstdokumenter. Hun vil løbende komme med tips og tricks til følgende emner:  Gennemgang af anmeldelse af skøder i bolighandler, herunder salgsindberetning, tinglysningsafgift, erklæringer, obligatoriske og valgfrie roller og underskrifter Gennemgang af bodelingsskøder Gennemgang af auktionsskøder Skøder fra bobestyrerbo og konkursbo

3

Digital tinglysning - pantedokumenter

Ulla Zurita

På dette kursus vil Ulla Zurita i praksis gennemgå tinglysningsportalen, samt hvordan man opretter pantedokumenter. Hun vil yderligere komme ind på: Gennemgang af debitorskifter og forhøjelse vedr. sikkerhed til ejerforening, herunder obligatoriske og valgfrie roller og underskrifter. Digitalisering af pant, herunder pantstiftende servitutter Gennemgang af oprettelse af pantebreve i personbogen, herunder virksomhedspant Aflysning af pantebrev, herunder obligatoriske roller og underskrifter

Digital tinglysning - servitutdokumenter

Ulla Zurita

Underviser Ulla Zurita vil på dette kursus gennemgå den digitale tinglysningsportal, og dette kursus er praktisk orienteret, hvorved der vil blive gennemgået tinglysningsportalen i videoerne. Der vil blive gennemgået følgende:   Oprettelse af en servitut Kommunalbestyrelsens samtykke Påtaleberettigelse, herunder obligatoriske roller og underskrifter samt aflysning heraf Den til enhver tid værende ejer som påtaleberettigede Ekstrakttekster, hvordan og hvorledes

Anbefalede kurser