Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2015-03-09
Ajour d. 2021-10-08

Mediation

5 kursuspoint i Bliv en bedre advokat

 -  21 anmeldelser

Kurset ”Mediation” handler om at håndtere konflikter og uoverensstemmelser med mediation. I mediation er det parterne, der ved mediators hjælp, selv finder en løsning på deres konflikt. Det er ikke en højere instans, fx en dommer, der træffer en afgørelse. I stedet bliver ”konflikten givet tilbage til parterne” og mediator leder dem hen mod, selv at kunne finde en for dem at se tilfredsstillende løsning. På kurset får du en større forståelse for, hvad mediation er, hvor udbredt mediation er i Danmark og hvornår det er hensigtsmæssigt at anvende denne form for konfliktløsning.

Du får et større kendskab til retmægling og konfliktråd i Danmark. Og du bliver i stand til at informere klienter om, hvad mediation består i på et sagligt og veloplyst grundlag. Indholdet er centreret om mediation, værdier og grundantagelser i den refleksive mediationsmodel, trinnene i mediationsmetoden, retsmægling og konfliktråd. Teorien vil blive sat i relation til klassiske eksempler på konflikter, som klienter kan være i, og som du kan bidrage med at håndtere.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt om mediation og paradigmet

Mie Marcussen starter kursets første lektion med generelt at gennemgå de paradigmer man arbejder indenfor ift. den traditionelle jura og det nye paradigme som mediation er en del af. Mie vil også komme ind på definitionen på mediation.
18 minutter

2.  Den refleksive mediationsmodel

I denne lektion gennemgår Mie Marcussen den såkaldte refleksive mediationsmodel, som bygger på forskning af professor Vibeke Vindeløv.
ca. 2 timer

3.  Mediation i Danmark

Mie har i de foregående lektioner talt om mediation og paradigmet rent grundlæggende og nu vil hun gennemgå hvordan og hvor mediation bliver anvendt i Danmark. Både i hvilke rammer det bliver anvendt, og hvor det bliver anvendt udenfor retssystemet og de offentlige rammer.
16 minutter

4.  Konfliktråd i Danmark

I denne lektion gennemgår Mie Marcussen konfliktråd i Danmark, hvad konfliktråd egentligt er og hvordan det foregår. Hun vil yderligere komme ind på mægling i Familieretshuset og forbrugerklagesager, samt AB18.

44 minutter
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
1.075,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
875,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv i en gratis periode
  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Mie Marcussen

Mie Marcussen

Konfliktmægler hos Marcussen & Co

Mie Marcussen er cand.merc.jur. med speciale i personalejura og arbejdssociologi og master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. I 2014 udkom bogen "Mellem Os - ABC til konflikt" fra Frydenlund, som hun er medforfatter til. Hun er grundlægger og indehaver af Marcussen & Company. Siden 2001 har hun mæglet og forhandlet mere end 500 konflikter for organisationer og privatpersoner. Samtidig har hun ledet processer med op til 100 parter. Mie har solid mæglingserfaring og mægler i alle typer af sager fra drab og vold for politiet, til nabostridigheder, samarbejdsvanskeligheder og erhvervssager. Sideløbende har hun undervist som ekstern lektor på KU, CBS og på Syddansk Universitet i konfliktmægling og forhandling. Tidligere har Mie arbejdet 10 år med personalejuridisk rådgivning og forhandling, herunder 6 år i Dansk Industri.