Børsen: Iværksættere i offensiv mod advokatbranche

Børsen: Iværksættere i offensiv mod advokatbranche
31. marts 2015 Skrevet af Daniel Friis Jensen
Den 25. marts valgte Børsen at bringe en artikel om hvordan vi med en ny egenudviklet teknologi søger at transformere markedet for advokatkurser. Vi er meget stolte over, at Børsen vælger at bringe en artikel med netop denne vinkel, fordi det er en mission og mærkesag for os at bringe innovation og teknologi til en i øvrigt traditionsbundet branche. ADVOkurser.dk er en ny satsning på markedet for advokatkurser, hvor vi som den første kursusudbyder i Danmark tilbyder alle kurser online. Hidtil har advokater og fuldmægtige været nødsaget til at køre den lange vej til få store byer, for at gennemføre deres lovpligtige efteruddannelse. Det betyder dels spildt tid på transport, men også tid væk fra kontoret på ufleksible kursusdage. Med ADVOkurser.dk kan advokaten gennemføre sine kurser på dage hvor han/hun ikke har travlt, i vante omgivelser og samtidigt spare transportomkostningerne. Advokaten kan med andre ord passe sin efteruddannelse uden at det går ud over forretningen. Vi mener også at e-learning konceptet giver anledning til højere kvalitet i advokaters obligatoriske efteruddannelse af flere årsager. For det første giver online undervisning en ensartet formidling, der sikrer et konstant højt kvalitetsniveau. Der er ingen forstyrrelser og undervisningen stopper ikke pga. uforudsete afbrydelser. Derudover betyder e-learning konceptet at undervisningen kan gennemføres når det passer kursisten bedst og hvor vedkommende har fuld fokus på undervisningen. Har kursisten ikke fanget de vigtigste pointer, vil dette blive tydeliggjort i den afsluttende test og kursisten har mulighed for at gense de afsnit, som kræver ekstra opmærksomhed. Læs hele artiklen på Børsen online.

Del denne nyhed

Tag dine kursuspoint når det passer dig
Se vores kurser