Mie Marcussen

Mie Marcussen er cand.merc.jur. med speciale i personalejura og arbejdssociologi og master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. I 2014 udkom bogen "Mellem Os - ABC til konflikt" fra Frydenlund, som hun er medforfatter til. Hun er grundlægger og indehaver af Marcussen & Company. Siden 2001 har hun mæglet og forhandlet mere end 500 konflikter for organisationer og privatpersoner. Samtidig har hun ledet processer med op til 100 parter. Mie har solid mæglingserfaring og mægler i alle typer af sager fra drab og vold for politiet, til nabostridigheder, samarbejdsvanskeligheder og erhvervssager. Sideløbende har hun undervist som ekstern lektor på KU, CBS og på Syddansk Universitet i konfliktmægling og forhandling. Tidligere har Mie arbejdet 10 år med personalejuridisk rådgivning og forhandling, herunder 6 år i Dansk Industri.

Kurser

Mediation

Kurset ”Mediation” handler om at håndtere konflikter og uoverensstemmelser med mediation. I mediation er det parterne, der ved mediators hjælp, selv finder en løsning på deres konflikt. Det er ikke en højere instans, fx en dommer, der træffer en afgørelse. I stedet bliver ”konflikten givet tilbage til parterne” og mediator leder dem hen mod, selv at kunne finde en for dem at se tilfredsstillende løsning. På kurset får du en større forståelse for, hvad mediation er, hvor udbredt mediation er i...

Mie Marcussen

5 kursuspoint

Forhandling

Kurset omhandler en praktisk tilgang til forhandling, og handler grundlæggende om forhandling. På kurset bliver der gennemgået forskellige forhandlingsstrategier, grundlæggende forhandling, den forhandlingsramme man typisk arbejder under, parterne i processen, selve forhandlingsprocessen og forhandlingsobjekter. Afslutningsvist slutter kurset af med særlig fokus på hvad den dygtige og succesfulde forhandler, gør i sin forhandling Underviser Mie Marcussen er erhvervsjurist og har en master ...

Mie Marcussen

3 kursuspoint

Procesretfærdighed

Begrebet procesretfærdighed er hentet fra juraens verden og handler om vores subjektive oplevelse af retfærdighed i processen. Den tilfredshed eller utilfredshed vi oplever med en afgørelse, hænger sammen med den måde, vi oplever processen på. Sagt med andre ord smiler en borger, klient eller et medlem i langt flere tilfælde og er mere tilfreds med et afslag, hvis processen har været fair og ordentlig. Procesretfærdighed adskiller sig fra processuel retfærdighed ved at være knyttet til o...

Mie Marcussen

3 kursuspoint