Advokatetiske regler

Advokatetiske regler

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kurset behandler ”De advokatetiske regler”, som bliver anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2016. De advokatetiske regler gælder for alle advokater, uanset om de udøver advokatvirksomhed eller er ansat i virksomheder eller organisationer, der ikke kan udøve advokatvirksomhed, jf. rpl. § 124. Reglerne udtrykker de krav, som under hensyn til advokaters særlige stilling i samfundet og på baggrund af Advokatnævnets og domstolenes praksis efter Advokatrådets opfattelse stilles til advokaters professionelle standard og etik under deres udøvelse af virksomhed under brug af advokattitlen.


Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Introduktion og advokatens stilling i samfundet

Første lektion omhandler fire forskellige punkter, herunder Advokatens stilling i samfundet, Retsplejelovens regler om god advokatskik, De advokatetiske reglers status og formål og reglernes anvendelsesområde.


Tavshedspligt

Lektion 2 omhandler emnerne tavshedspligt, navn m.m., fuldmægtige – advokatens ansvar, opgavens udførelse, opbevaring af sagsakter og advokatens udtræden af en sag


Interessekonflikter

Denne lektion omhandler interessekonflikter, almene oplysningspligter, opdrags- og prisoplysning i både erhvervs- og forbrugerforhold og honorarforhold.


Grænser for advokatbistand

Sidste lektion tager udgangspunkt i grænserne for advokatens bistand, advokatens forhold til retten og respekt for forligsforhandlinger og til sidst bevisbyrden ved klager over tilsidesættelse af god advokatskik.


3.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Sonny Kristoffersen

ADVOKAT OG PARTNER HOS BRINKMANN KRONBORG HENRIKSEN

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny har skrevet en række bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret. Han har gennem flere år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet.

DEL KURSET