Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
Betaling hver 6. måned
99,83 kr. pr. måned
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 99,83)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om kurset

Udgivet d. 2018-03-21
Ajour d. 2020-02-01

Advokatetiske regler

3 kursuspoint i Bliv en bedre advokat

 -  7 anmeldelser

Kurset behandler ”De advokatetiske regler”, som bliver anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2016. De advokatetiske regler gælder for alle advokater, uanset om de udøver advokatvirksomhed eller er ansat i virksomheder eller organisationer, der ikke kan udøve advokatvirksomhed, jf. Retsplejeloven § 124. Reglerne udtrykker de krav, som under hensyn til advokaters særlige stilling i samfundet og på baggrund af Advokatnævnets og domstolenes praksis efter Advokatrådets opfattelse stilles til advokaters professionelle standard og etik under deres udøvelse af virksomhed under brug af advokattitlen.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion og advokatens stilling i samfundet

Første lektion omhandler fire forskellige punkter, herunder Advokatens stilling i samfundet, Retsplejelovens regler om god advokatskik, De advokatetiske reglers status og formål og reglernes anvendelsesområde.

13 minutter

2.  Tavshedspligt

Lektion 2 omhandler emnerne tavshedspligt, navn m.m., fuldmægtige – advokatens ansvar, opgavens udførelse, opbevaring af sagsakter og advokatens udtræden af en sag

21 minutter

3.  Interessekonflikter

Denne lektion omhandler interessekonflikter, almene oplysningspligter, opdrags- og prisoplysning i både erhvervs- og forbrugerforhold og honorarforhold.

34 minutter

4.  Grænser for advokatbistand

Sidste lektion tager udgangspunkt i grænserne for advokatens bistand, advokatens forhold til retten og respekt for forligsforhandlinger og til sidst bevisbyrden ved klager over tilsidesættelse af god advokatskik.

9 minutter
Sonny Kristoffersen

Lektor på Copenhagen Business Academy

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny har skrevet en række bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret. Han har gennem flere år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet.