Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Ingen kursusbeviser
199,00 kr. pr. måned, inkl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Køb Student (DKK 199,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Advokatetiske regler

 -  3 anmeldelser
Ajour d. 2020-02-01

Kurset behandler ”De advokatetiske regler”, som bliver anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2016. De advokatetiske regler gælder for alle advokater, uanset om de udøver advokatvirksomhed eller er ansat i virksomheder eller organisationer, der ikke kan udøve advokatvirksomhed, jf. rpl. § 124. Reglerne udtrykker de krav, som under hensyn til advokaters særlige stilling i samfundet og på baggrund af Advokatnævnets og domstolenes praksis efter Advokatrådets opfattelse stilles til advokaters professionelle standard og etik under deres udøvelse af virksomhed under brug af advokattitlen.


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Introduktion og advokatens stilling i samfundet

Første lektion omhandler fire forskellige punkter, herunder Advokatens stilling i samfundet, Retsplejelovens regler om god advokatskik, De advokatetiske reglers status og formål og reglernes anvendelsesområde.

2.  Tavshedspligt

Lektion 2 omhandler emnerne tavshedspligt, navn m.m., fuldmægtige – advokatens ansvar, opgavens udførelse, opbevaring af sagsakter og advokatens udtræden af en sag

3.  Interessekonflikter

Denne lektion omhandler interessekonflikter, almene oplysningspligter, opdrags- og prisoplysning i både erhvervs- og forbrugerforhold og honorarforhold.

4.  Grænser for advokatbistand

Sidste lektion tager udgangspunkt i grænserne for advokatens bistand, advokatens forhold til retten og respekt for forligsforhandlinger og til sidst bevisbyrden ved klager over tilsidesættelse af god advokatskik.

Anbefalede kurser