En praktisk guide til persondataforordningen af Brian Nygaard Oswald

En praktisk guide til persondataforordningen

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Dette kursus giver dig en lang række praktiske råd og hjælp til at forstå (og til at bruge) persondatareglerne af 25. maj 2018.

Du vil bl.a. lære noget om reglerne for at sende mails, for brug af personnummer, for at Facebooke, indgåelse af databehandleraftaler, brug af “cloud computing” og af sociale medier, hvad begreberne “Privacy by Design” og “Privacy by Default” betyder, hvad der er følsomme hhv. ikke-følsomme oplysninger og meget mere.

På kurset vil Brian Nygaard Oswald omsætte reglerne til konkrete problemstillinger som man typisk ser i hverdagen, nogle redskaber som kan bruges inden for databehandleraftaler, risikovurdering, computerpolitikker og meget mere. 

Kurset er uvurderligt for alle, der behandler personoplysninger i deres daglige virke, og dermed er det meget relevant for stort set alle.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Introduktion til emnet og forholdet til særlovgivningen

Længde: 43 minutter og 34 sekunder

I denne lektion får du en grundig gennemgang af en række centrale emner, krydret med en lang række anekdoter fra det praktiske liv, som gør det let at relatere sig til emnet. Derudover får du nogle bemærkning om persondatalovens forhold til regler i andre love om persondata.


Geografisk anvendelsesområde

Længde: 4 minutter og 53 sekunder

I denne lektion bliver det nærmere beskrevet, hvornår persondataloven egentlig finder anvendelse… hvilket kan være svært at overskue med den store internationalisering og “Internet-tificering”, der sker i disse dage.


Grundbegrebet: Personoplysninger & Behandling

Længde: 41 minutter og 13 sekunder

Her får du en grundig indføring i, hvad der egentlig skal til for at noget er en personoplysning, og dermed omfattet af persondataloven. Vi kigger på e-mail adresser, helbredsoplysninger, personnumre mv. Derudover kigger vi på persondatalovens behandlingsbegreb, særligt det digitale, således at du præcist forstår, hvornår du “behandler” nogle personoplysninger i persondatalovens forstand.


Dataansvarlige og databehandlere

Længde: 18 minutter og 51 sekunder

Det er afgørende vigtigt at få klarlagt, hvem der er er dataansvarlige, og hvem der er databehandlere. Hvis du fx. har en databehandler ude i byen, så er der et krav om en skriftlig databehandleraftale samt at du aktivt inspicerer sikkerheden hos databehandleren. Dette uddybes grundigt i denne lektion.


Behandlingsreglerne

Længde: 41 minutter og 26 sekunder

I denne lektion kigger vi på sondringen mellem følsomme oplysninger og ikke-følsomme oplysninger, herunder hvornår man egentlig må behandle disse. Vi kigger også på behandlingen af personnumre, som er en af de største kilder til overtrædelser af persondatareglerne. Og slutteligt fokuserer vi også lidt på upload af billeder til Internettet.


"Privacy by Design" & "Privacy by Default"

Længde: 9 minutter og 30 sekunder

I denne lektion lærer du de to nye begreber “Privacy by Design” og “Privacy by Default”. Begreberne er nogle overordnede retningslinjer, som du skal implementere hos dig i din virksomhed/kommune/organisation osv. Disse retningslinjer betyder bl.a. at du skal designe alt hos jer med det klare udgangspunkt at beskytte persondata. Det er en svær øvelse! Men forhåbentlig giver denne lektion dig inspiration til, hvad du skal og kan gøre.


Retten til at blive glemt

Længde: 4 minutter og 58 sekunder

Her lærer du lidt om “retten til at blive glemt” eller “retten til at blive slettet” om man vil. Begrebet er blevet behandlet meget i medierne, men spørgsmålet er i hvor stort omfang det er berettiget.


Håndhævelse og bøder

Længde: 12 minutter og 0 sekunder

I denne lektion kigger vi dels på, hvem der egentlig håndhæver overholdelsen af persondatareglerne, samt på hvilke sanktioner/bøder man kan få. Særligt bødestørrelserne har fået stor fokus og med rette - man risikerer million- eller milliardbøder, hvis ikke reglerne overholdes - ligesom man som privatperson kan komme i fængsel!


Sociale Medier

Længde: 8 minutter og 39 sekunder

I denne lektion fokuserer vi på sociale medier. Dette er et af de steder, hvor der behandles allerflest personoplysninger og reglerne kan være svære at gennemskue, når man fx. opretter en profil på Facebook eller poster et billede på Instagram.


Dokumentationskrav

Længde: 15 minutter og 51 sekunder

I denne lektion kigger vi på de omfattende dokumentationskrav, som kort fortalt blot siger, at du skal kunne dokumentere alt muligt forskelligt… ellers får du (som privat virksomhed mv.) en bøde!


DBR

Længde: 14 minutter og 19 sekunder

En DBR er en “Data Beskyttelses Rådgiver” og persondataloven af 25. maj 2018 bestemmer, at alle offentlige myndigheder og visse private myndigheder skal have en sådan. Vi gennemgår reglerne herom, særligt hvilke krav der stilles til at være DBR.


Sikkerhed

Længde: 36 minutter og 7 sekunder

Vi gennemgår i denne lektion det store emne “persondatasikkerhed”, hvor du vil få en grundig indføring i den holistiske sikkerhedsstandard, som reglerne fastslår; med andre ord så skal du tænke “persondatasikkerhed” alle steder i din virksomhed osv., både edb-mæssigt, personalemæssigt, indretningsmæssigt osv.!


5.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Brian Nygaard Oswald

Cand.jur hos Oswald Academy

Brian Oswald er en erfaren foredragsholder og skribent. Han er tidligere advokat, men underviser nu på fuld tid. Hans varemærke er at undervise i kompliceret jura på en letforståelig måde. Han har udgivet mange juridiske bøger og underviser på ca. 80-100 kurser årligt og har gjort det de sidste mange år. Hans tre specialer er persondata, inkasso/retssager og forældelse.

DEL KURSET