Moms og fast ejendom af Mette Christina Juul

Moms og fast ejendom

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Den 1. januar 2011 indførtes momspligt på salg af nye ejendomme og byggegrunde. Siden reglernes ikrafttræden har Skatterådet afgivet mere end 130 bindende svar. Flere af disse svar er påklaget til Landsskatteretten, mens nogle få af disse sager verserer ved domstolene. En enkelt sag er forelagt for EU-Domstolen.

På dette momsretlige kursus får du gennemgået reglerne, og vi illustrerer den røde tråd i Skatterådets praksis. Derudover gennemgås reglerne om moms ved udlejning, momsfradragsreglerne samt reglerne om reguleringsforpligtelse. Vi kommer også ind på momsforhold ved byggeprojekter og virksomhedsoverdragelser.

Kurset afsluttes med en kort gennemgang af de relevante regler for ydelser leveret i forbindelse med fast ejendom beliggende i udlande. Kurset giver dig et godt overblik over reglerne, og vil du komme i besiddelse af et omfattende katalog over relevante afgørelser.

 

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Introduktion

Længde: 8 minutter og 31 sekunder

De grundlæggende regler og retskilder vedrørende moms introduceres. Endvidere gennemgås begrebet "afgiftspligtig person" og "økonomisk virksomhed", som er centrale begreber ved vurderingen af, om reglerne for moms og fast ejendom finder anvendelse.


Udlejning af fast ejendom

Længde: 66 minutter og 16 sekunder

Begrebet fast ejendom gennemgås og gennem domspraksis fra både danske domstole og EU-domstolen afgrænses begrebet. Endvidere bliver det fastlagt, hvorledes "udlejning" skal forstås i momsmæssig forstand, og der foretages en gennemgang af praksis, som er med til at afdække forståelsen af begrebet. Endelig gennemgås reglerne for frivillig registrering for udlejning.


Momsfradrag og momsreguleringsforpligtelse

Længde: 22 minutter og 3 sekunder

De grundlæggende principper for momsfradrag gennemgås. Dernæst beskrives reglerne om momsreguleringsforpligtelse og gennem et eksempel illustreres reguleringsforpligtelsens økonomiske betydning.


Salg af fast ejendom

Længde: 47 minutter og 10 sekunder

Betingelserne for momspligt på salg af fast ejendom gennemgås. Herunder illustreres de vanskelige sondringer mellem, hvornår en ejendom anses for ny eller gammel, væsentlig ombygget eller for en byggegrund. En del af den omfattende praksis vedrørende sondringen mellem byggegrund og en gammel nedrivningsmoden ejendom gennemgås. Lektionen afsluttes med en diskussion af muligheden for at sælge en ny ejendom momsfrit, når den inden salget har været anvendt til momsfri udlejning.


Særlig situation

Længde: 9 minutter og 23 sekunder

Reglerne for salg af fast ejendom på tvangsauktion gennemgås. Endvidere gennemgås den situation, at en ejendomshandel finder sted inden for en momsmæssig fællesregistrering.


Byggeprojekter

Længde: 12 minutter og 9 sekunder

Lektion 6 fokuserer på byggeprojekter, herunder vanskelighederne ved at dokumentere en oprindelig hensigt om opførelse af en ejendom med henblik på salg eller med henblik på udlejning. Endvidere diskuteres de fordele henholdsvis ulemper, der er ved momsfrihed henholdsvis momspligt.


Virksomhedsoverdragelse

Længde: 9 minutter og 22 sekunder

De fleste ved sikkert, at en virksomhedsoverdragelse skal ske momsfrit. Kriterierne for en virksomhedsoverdragelse gennemgås i lektion 7, og det illustreres via praksis, hvad der skal til, for at en ejendom kan anses for at udgøre en virksomhed.


Processuelle forhold

Længde: 3 minutter og 48 sekunder

Denne lektion vil gennemgå reglerne om bindende svar og SKATs mulighed for at foretage korrektioner bagud i tid.


Ejendom beliggende i udlandet

Længde: 4 minutter og 53 sekunder

Sidste lektion omhandler de relevante danske regler samt EU reglerne for ydelser vedrørende ejendomme beliggende i udlandet.


4.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Mette Christina Juul

Senioradvokat, LL.M. Plesner

Efter i en lang årrække at have arbejdet med moms og afgifter i revisions- og rådgivningsbranchen, senest som partner i Ernst & Young, arbejder Mette Juul nu som advokat hos Plesner, hvor hun rådgiver danske og internationale virksomheder om moms og afgifter, navnlig i spørgsmål vedr. moms og fast ejendom. Mette er forfatter til bogen "Moms på tværs" og medforfatter til bogen "Moms, energi, lønsum" fra Karnov Group. Endvidere har Mette skrevet en lang række artikler om moms og afgifter i skatteretlige tidsskrifter. Mette er en erfaren underviser og har i mange år undervist revisorstuderende på CBS i momsret.

DEL KURSET