Produktansvar

Produktansvar

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Dette kursus omhandler produktansvar, og har til formål at give deltagerne en generel forståelse af produktansvarsretten. Kurset vil redegøre for retsområdets udspring, tilgrænsede retsområder samt den udvikling området har været igennem. 

Der vil være en grundig gennemgang af de produktansvarsretlige regler i dansk ret, hvor fokus vil være på de to primære produktansvarsretlige regelsæt - produktansvarsloven og retspraksisudviklede regler om produktansvar. I den forbindelse vil forskelle og ligheder mellem regelsættene blive fremhævet, og det vil blive fastalgt, hvornår de enkelte reglsæt finder anvendelse, og hvilke tilfælde de dækker. 

Derudover vil kurset gennemgå en række essentielle grænsedragninger, og hvilke til tider vanskelige sondringer, der skal kunne foretages, for at afgøre, om et tilfælde skal kvalificeres som produktansvarsretligt. 

Endelig vil der afsluttets med en række anbefalinger til den kontraktuelle håndtering af produktansvaret, idet dette ofte vil have stor praktisk relevans. 


Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

Retsområdet

Længde: 17 minutter og 9 sekunder

Første lektion omhandler retsområdet, hvad det består af, hvordan det udstrækker sig, hvilke afgrænsninger der er, og hvilke andre retsområder det hænger sammen med.


Retsgrundlaget

Længde: 98 minutter og 0 sekunder

I anden lektion skaber Andreas et større overblik over de forskellige regelsæt der er i forbindelse med produktansvar, og giver samtidig en bedre forståelse af, hvornår de forskellige regler bør anvendes. Denne lektion gennemgår mere specifikt følgende regelsæt: Produktansvarsloven, Retspraksiskudviklede regler om produktansvar og CISG. 


Sondringer og grænsetilfælde

Længde: 29 minutter og 34 sekunder

I tredje lektion gennemgår Andreas et særligt hovedemne i forbindelse med produktansvar; sondringer og grænsetilfælde. Her går Andreas blandt andet i dybden med sondringen imellem komponentskader og ingrediensskader samt, grænsetilfældet selvbeskadigelseslæren. 


Praktisk håndtering

Længde: 7 minutter og 22 sekunder

I fjerde og sidste lektion gennemgår Andreas, hvordan produktansvaret bør håndteres i praksis i form af en aftaleregulering. Han giver sine anbefalinger og pilemærker til hvordan man kan overveje kontraktuel håndtering, og der gennemgåes udvalgte emner inden for produktansvar. 


4.0 Kursuspoint
Svarende til kun %{price} pr. kursuspoint


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser


Prioritetssupport
%{renewal_count} måneders binding
Nyeste kurser

  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviseren

Andreas Schønbeck

Senior legal advisor hos MHI Vestas Offshore Wind

Andreas Schønbeck er advokat og ansat i den juridiske afdeling i MHI Vestas Offshore Wind, et joint venture mellem danske Vestas Wind Systems og japanske Mitsubishi Heavy Industries. Han beskæftiger sig primært med udarbejdelse og forhandling af internationale kommercielle kontrakter i relation til havvindmøller – både på salgs- og indkøbssiden. Ud over kontraktsretten har han produktansvarsretten som særligt interesseområde. Han har siden 2011 været ansat som ekstern lektor ved juridisk institut på Aarhus Universitet og har blandt andet undervist i produktansvar.

DEL KURSET