Selskabsretlig omstrukturering

Selskabsretlig omstrukturering

Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Kommer er online i november 2017

Lektioner

Introduktion

Længde: Vi har ikke set videoens længde endnu

I denne første lektion redegøres der for de(t) retlige grundlag for selskabsretlige omstruktureringer. Endvidere redegøres for den nærmere forståelse af centrale og grundlæggende begreber og –modeller.


”Omdannelse” af personlig ejet virksomhed til selskab

Længde: Vi har ikke set videoens længde endnu

På denne lektion arbejdes der med teoretiske og praktiske forhold i tilknytning til apportindskud af en personligt ejet virksomhed i et selskab, herunder krav til dokumenter og dokumentation, registrering mv., samt retsvirkningerne af ændringen i forhold til parterne og tredjemand.


Koncern og holding

Længde: Vi har ikke set videoens længde endnu

På denne lektion arbejdes der indgående med forståelsen af det selskabsretlige koncernbegreb, ligesom der arbejdes med retsvirkningerne af opståen eller ophør af selskabsretlig koncernrelation. Endelig arbejdes der også med begrebet ”holding-selskab”.


Kort om EU-selskabsretten

Længde: Vi har ikke set videoens længde endnu

På denne lektion gives en kort og meget overordnet introduktion til selskabsretlig omstrukturering over grænser i Europa. I denne sammenhæg arbejdes der med den primære og den sekundære EU-ret samt problemstillinger, der knytter sig til det grænseoverskridende element i en sådan omstrukturering.


Fusion

Længde: Vi har ikke set videoens længde endnu

På denne lektion arbejdes der med selskabslovens fusionsmodeller og i tilknytning hertil den ”køreplan” og de dokumenter og dokumentations- og registreringskrav, der gør sig gældende i forhold til nationale fusioner af selskaber. Tillige omtales kort selskabslovens og EU-rettens regler om grænseoverskridende fusioner i Europa.


Spaltning

Længde: Vi har ikke set videoens længde endnu

På denne lektion arbejdes, med baggrund også i lektionen omhandlende fusion, med den ”køreplan” og de dokumenter og dokumentations- og registreringskrav, der knytter sig til nationale spaltninger. Tillige inddrages kort selskabslovens og EU-rettens regler om grænseoverskridende spaltninger i Europa.


Omdannelse

Længde: Vi har ikke set videoens længde endnu

På denne - korte - lektion arbejdes der på oversigtsniveau med selskabslovens regler om omdannelse af forskellige selskabsformer. Tillige fremhæves centrale principper og begreber i tilknytning til sådanne omstruktureringer.


Grænseoverskridende flytning af hjemsted

Længde: Vi har ikke set videoens længde endnu

På denne – i lyset af emnets ringe praktiske betydning korte – lektion skitseres i hovedtræk reglerne om grænseoverskridende flytning af hjemsted inden for EU.


Om underviseren

Gitte Søgaard

LL.M., PH.D., HD(A), Indehaver af Advokatfirmaet Søgaard og adjunkt ved Aalborg Universitet.

Gitte Søgaard er specialiseret i erhvervs- og selskabsret og med særligt fokus på koncernforhold, køb og salg af virksomheder, virksomhedsetablering, virksomhedsomstruktureringer og kommercielle kontrakter.

DEL KURSET