Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
599,00 kr. pr. 6. måned, inkl. moms
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 599,00)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
699,00 kr. pr. måned, ekskl. moms
Bindingsperiode på %{renewal_count} måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet
Udgivet d. 2017-12-08
Ajour d. 2020-02-01

Selskabsretlig omstrukturering

4 kursuspoint i Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

 -  4 anmeldelser

Kurset giver en grundlæggende indføring i udvalgte selskabsretlige omstruktureringsmetoder, herunder også i væsentlige grundlæggende begreber og principper, der ligger til grund herfor.

Formålet er at give deltageren en grundlæggende viden om såvel teoretiske som praktiske grundprincipper for selskabsretlige omstruktureringer, hvori indgår kapitalselskaber. Tillige berøres kort aspekter af grænseoverskridende omstrukturering.

Kurset behandler følgende emner:

  • ”Omdannelse” af personlig virksomhed til selskab
  • Koncern og holding
  • Kort om EU-selskabsretten
  • Fusion
  • Spaltning
  • Omdannelse.


Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

1.  Introduktion

I denne lektion redegøres der for de(t) retlige grundlag for selskabsretlige omstruktureringer. Endvidere redegøres for den nærmere forståelse af centrale og grundlæggende begreber og –modeller.

25 minutter

2.  ”Omdannelse” af personlig ejet virksomhed til selskab

På denne lektion arbejdes der med teoretiske og praktiske forhold i tilknytning til apportindskud af en personligt ejet virksomhed i et selskab, herunder krav til dokumenter og dokumentation, registrering mv., samt retsvirkningerne af ændringen i forhold til parterne og tredjemand.

17 minutter

3.  Koncern og holding

På denne lektion arbejdes der indgående med forståelsen af det selskabsretlige koncernbegreb, ligesom der arbejdes med retsvirkningerne af opståen eller ophør af selskabsretlig koncernrelation. Endelig arbejdes der også med begrebet ”holding-selskab”.

ca. en time

4.  Kort om EU-selskabsretten

På denne lektion gives en kort og meget overordnet introduktion til selskabsretlig omstrukturering over grænser i Europa. I denne sammenhæg arbejdes der med den primære og den sekundære EU-ret samt problemstillinger, der knytter sig til det grænseoverskridende element i en sådan omstrukturering.

15 minutter

5.  Fusion

På denne lektion arbejdes der med selskabslovens fusionsmodeller og i tilknytning hertil den ”køreplan” og de dokumenter og dokumentations- og registreringskrav, der gør sig gældende i forhold til nationale fusioner af selskaber. Tillige omtales kort selskabslovens og EU-rettens regler om grænseoverskridende fusioner i Europa.

36 minutter

6.  Spaltning

På denne lektion arbejdes, med baggrund også i lektionen omhandlende fusion, med den ”køreplan” og de dokumenter og dokumentations- og registreringskrav, der knytter sig til nationale spaltninger. Tillige inddrages kort selskabslovens og EU-rettens regler om grænseoverskridende spaltninger i Europa.

10 minutter

7.  Omdannelse

På denne - korte - lektion arbejdes der på oversigtsniveau med selskabslovens regler om omdannelse af forskellige selskabsformer. Tillige fremhæves centrale principper og begreber i tilknytning til sådanne omstruktureringer.

4 minutter
Gitte Søgaard

LL.M., PH.D., HD(A), Indehaver Advokatfirmaet Søgaard og adjunkt ved Aalborg Universitet

Gitte Søgaard er specialiseret i erhvervs- og selskabsret og med særligt fokus på koncernforhold, køb og salg af virksomheder, virksomhedsetablering, virksomhedsomstruktureringer og kommercielle kontrakter.