Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
699,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 12 måneder
Prøv en måned gratis
Ubegrænset adgang til studiekurser
Kursusbeviser for studerende
Betaling hver 6. måned
99,83 kr. pr. måned
Ingen afmeldingsfrist
Køb Student (DKK 99,83)
Ubegrænset adgang til alle kurser
Adgang til alle kommende kurser
Betaling hver år
999,00 kr. pr. måned
Bindingsperiode på 1 måneder
Prøv en måned gratis
eller

  • Sikker betaling gennem Stripe
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om kurset

Udgivet d. 2021-01-05
Ajour d. 2021-01-07

Tvangsopløsning

4 kursuspoint i Erhvervs- og selskabsret, samt bestyrelsesarbejde

Tvangsopløsning af kapitalselskaber er en proces, der iværksættes, når Erhvervsstyrelsen kan konstatere, at nogle af de efterhånden mange og mange forskellige krav til anmeldelses- og registreringsforholdene hos Erhvervsstyrelsen i henhold til især selskabsloven men også andre love ikke er overholdt.

De berørte kapitalselskaber er ofte allerede i forvejen udsat for et betydeligt pres, da ejere og ledere normal ville have afværget årsagerne til opløsningsbegæringerne. Ejere og lederes adfærd er derfor ganske ofte ikke konsekvent eller forventelig, og der er derfor et stadig stigende behov for dels rådgivning herom til ejere og ledere og disse rådgivere samt til de likvidatorer og kuratorer, der som oftest skal rydde op efter indledt tvangsopløsning.

Kurset retter sig derfor særligt til ejere og ledere, der involveres i sager om tvangsopløsning men også særligt til ejeres og lederes rådgivere og de likvidatorer og kuratorer, og disses medarbejdere, som beskæftiger sig jævnligt med kapitalselskaber under tvangsopløsning og sagsbehandlingen heraf.

På kurset arbejder vi med udgangspunkt i din praksis og øver os på en række værktøjer og mentale teknikker, som du alle kan tage direkte med hjem og bruge i din hverdag efter kurset.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion

I denne første lektion gennemgår underviser Carsten Ceutz det såkaldte landkort for tvangsopløsning; altså, en introduktion til de gældede regler, samt anvendelsen af disse. Ligeledes gennemgås skifterettens og likvators rolle. 

38 minutter

2.  Genoptagelse

En virksomhed, som er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten, kan genoptages. Hertil er der dog en lang række regler og frister man skal kende og være opmærksom på. I denne lektion kan du blive klogere på alle de ting der gør sig gældende. 

43 minutter

3.  Fusion

En fusion er en kompliceret transaktion, hvorfor de fleste fusioner gennemføres derfor ved hjælp af rådgivere. I denne lektion klæder underviser Carsten Ceutz dig på til at komme sikkert igennem en fusion. 

29 minutter

4.  Konkurs

Skifteretten kan opløse et selskab ved konkurs, hvis selskabet ikke kan betale sine kreditorer som aftalt, efterhånden som deres krav forfalder, og hvis der er værdier af en vis størrelse i selskabet. I denne afsluttende lektion gennemgås de ting, man skal være opmærksom på desangående. 

21 minutter
Carsten Ceutz

Advokat (L) hos Kirk Larsen & Ascanius

Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder. Han begår sig sikkert og effektivt som anerkendt (udenretlig og indenretlig) rekonstruktør og anvender sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser. Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.