Webinar: Tvangsfuldbyrdelse i familieretten
Denne video er en forsmag på kurset. Køb adgang for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-02-10

Webinar: Tvangsfuldbyrdelse i familieretten

0 kursuspoint i Webinar

Dette er vores webinar omhandlende tvangsfuldbyrdelse i familieretten, som blev afviklet den 10. februar 2022. Dette er dermed ikke et pointgivende kursus, men et tilbageblik på webinaret, hvor der løbende bliver besvaret spørgsmål fra webinar-deltagerne.

Med et stort politisk flertal blev det i marts 2018 vedtaget, at der skulle indføres et nyt, enstrenget og sammenhængende familieretligt system med oprettelse af et Familieretshus og familieretten.

Målet i denne større lovpakke, der trådte i kraft den 1. april 2019, var bl.a.: ”et helt nyt fokus på barnet i brudsituationen”. Sager om tvangsfuldbyrdelse af samværsret eller bopæl blev taget ud af fogedretten og skulle fremadrettet behandles i familieretten, i et tæt samspil med Familieretshuset.

Materielt undergik reglerne om tvangsfuldbyrdelse en række mindre, men betydningsfulde ændringer. På webinaret vil de væsentligste ændringer blive behandlet, ligesom de nye reglers fortolkning i retspraksis vil blive gennemgået. Mere konkret vil følgende emner blive drøftet:

  • Fra ”barnets sjælelige eller legemlige sundhed” til ”barnets bedste”.
  • Henvisning til Familieretshuset.
  • Sambehandling med andre familieretlige sager.
  • Familierettens vejledningsforpligtelse og den begrænsede adgang til fri proces.

Målgruppe

Vores kurser er primært rettet mod advokater og advokatfuldmægtige i forbindelse med deres obligatoriske efteruddannelse. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Materiale for Webinar: Tvangsfuldbyrdelse i familieretten

Her er alt kursusmateriale til kurset. Klik på linket for at tilgå informationen.:

Titel
Kursusmateriale

Daniel Cesar

Daniel Cesar

Juridisk konsulent hos 3F

Daniel er tidligere dommerfuldmægtig ved retten i Hillerød og tidligere ansat hos Horten Advokater. Daniel er pt. advokatfuldmægtig arbejder som juridisk konsulent i 3F. Han har tidligere beskæftiget sig rigtigt meget med sager om tvangsfuldbyrdelse, da han var ansat hos domstolene.