Andreas Bloch Ehlers

Andreas Bloch Ehlers

Andreas Bloch Ehlers er ansat som adjunkt på Københavns Universitet, Juridisk Fakultet, Center for Virksomhedsansvar, hvor han i 2018 blev årets underviser på Københavns Universitet, som den først jurist i historien. Han beskæftiger sig med grundlæggende formueretlige emner, herunder særligt ansvarsvurdering, årsagssammenhæng, adækvans, tabsopgørelse, ledelsesansvar og produktansvar. Han har siden 2007 undervist i formueret (primært erstatning- og kontraktsret) på Juridisk Fakultet.

Kurser

Anbefalede kurser