Andreas Bloch Ehlers

Andreas Bloch Ehlers

Andreas Bloch Ehlers er ansat som professor mso på Det Juridiske Fakultetet, Københavns Universitet. Han har i en årrække beskæftiget sig med grundlæggende formueretlige emner, herunder særligt ansvarsvurdering, årsagssammenhæng, adækvans, tabsopgørelse, ledelsesansvar og produktansvar. I 2011 udgav han sin ph.d.-afhandling "Om adækvanslæren i erstatningsretten" (Karnov Group), og i 2017 forsvarede han sin doktorafhandling om "Kausalitet i personskaeerstatningsretten" (Karnov Group). I 2019 udgav han lærebogen "Grundlæggende erstatningsret". Desuden har Andreas udgivet en lang række internationale artikler om formueretlige emner. Andreas har siden 2007 undervist i formueret og modtog i 2018 prisen som årets underviser på Københavns Universitet.

Kurser

Kausalitet og personskade

Andreas Bloch Ehlers

På kurset om kausalitet i personskadeerstatningsretten vil underviser Andreas Bloch Ehlers gennemgå kausalitetskravet. Dette er det mest teoretiske og vigtigste krav i erstatningsretten, da det er kausalitetskravet der sætter det hele sammen, samt sætter forbindelse mellem skaden og tabet.  Kausalitetskravet skal kunne fungere ved fysisk og psykisk skade, ved sammenvirkende årsager og konkurrerende skadesårsager. For at kunne omfavne dette emne, skal man som advokat også være bekendt med medicinske termer og andre juridiske lovsamlinger.  De fleste domme omhandler kausalitet, de største problemer har været om der har været tilstrækkeligt kausal sammenhæng mellem ansvarshændelsen og de tab skadelidte har. Når man ser på retspraksis er der dog stadig meget der ikke er afklaret, på trods af de mange sager. Hvordan håndteres de mange tilfælde med sammenvirkende årsager, hvordan håndteres de mange tilfælde med konkurrerende skadesårsager? Alt dette og meget mere vil blive gennemgået på kurset. 

4

Bevisbedømmelse i personskadeerstatningssager

Andreas Bloch Ehlers

Kurset forventes online medio 2019.

5

Anbefalede kurser