Kåre Pihlmann

Kåre Pihlmann har mere end 15 års erfaring i straffesager. Han har møderet for Højesteret og er beneficeret forsvarer ved Københavns Byret og Østre Landsret. Han er forfatter til en række strafferetlige artikler i fagtidsskrifter, og har sideløbende opnået mere end 10 års undervisningserfaring i strafferet på bl.a. universitetet og Handelshøjskolen.

Kurser

Forsvarsadvokaten – økokrim, skattesvig og børsstrafferet

Kurset er målrettet forsvarsadvokater, der ønsker at opdatere deres teoretiske indsigt indenfor erhvervsstrafferet. Med udgangspunkt i undervisernes erfaring i rollen som forsvarer i erhvervsstraffesager omfatter kurset en gennemgang af teori og praksis indenfor emnerne formueforbrydelser, skattesvig og børsstrafferet af betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forsvaret. På kurset øges din viden, så du bedst muligt kan tage vare på din klients interesser inden for en række centraler temaer, som har vist sig at have størst betydning i praksis for den succesfulde forsvarsadvokat.

Kåre Pihlmann

4 point

Forsvarsadvokaten – taktik, praktisk håndtering, procedure og basis-jura

Kurset er målrettet forsvarsadvokater, der ønsker at opdatere deres teoretiske og praktiske indsigt i forsvarergerningen. Der er anlagt en praktisk indgangsvinkel, hvor der også er fokus på typiske problemstillinger og faldgruber. Med udgangspunkt i undervisernes erfaring i rollen som forsvarer i straffesager omfatter kurset en gennemgang og drøftelse af forsvarerstrategier, afhøringsteknik, bevisførelse og andre emner af betydning for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af forsvaret. På kurset øges din viden, så du bedst muligt kan tage vare på din klients interesser inden for en række centraler temaer, som har vist sig at have størst betydning i praksis for den succesfulde forsvarsadvokat.

Kåre Pihlmann

5 point

Børsstrafferet

Dette kursus omhandler børsstrafferet og har til formål at gennemgå de nye regler på området, med fokus på Værdihandelsloven og Lov om kapitalmarkeder. 

Kåre Pihlmann

0 point

Bistandsadvokaten

Dette kursus omhandler bistandsadvokaten og har til formål, at gennemgå de forskellige typer opgaver en bistandsadvokat har, hvordan en bistandsadvokat kan beskikkes, og hvilke rettigheder en bistandsadvokat har. Mere specifikt vil reglerne i RPL. Kap 66A blive behandlet. 

Kåre Pihlmann

0 point

Erstatning, Strafferetlig forfølgning

Dette kursus har til formål at gennemgå de mest centrale bestemmelser i RPL §93A, der vedrører retten til erstatning efter omgivelse af strafferetlig forfølgning. Kurset vil have fokus på de centrale bestemmelser, der vedører egen skyld og kravet om årsagssammenhængen og eventuelt bortfald eller reduktion af egen skyld.

Kåre Pihlmann

0 point

Bindende påtalebegrænsning

Kurset omhandler bindende påtalebegrænsning og har til formål at gennemgå teori og retspraksis til belysning af, hvornår anklagemyndigheden er begrænset i sin muligheder med hensyn til tiltalerejsning og krav om sanktionsniveau.

Kåre Pihlmann

0 point

Anbefalede kurser