Sonny Kristoffersen

Sonny Kristoffersen er advokat og partner hos Advokatfirmaet Brinkmann Kronborg Henriksen og er ph.d. hos Københavns Universitet og Dansk Erhverv. Sonny har skrevet en række bøger til undervisningsbrug om online salg, herunder marketing og forbrugerret. Han har gennem flere år undervist som ekstern lektor på Københavns Universitet, CBS og Aarhus Universitet.

Kurser

Markedsføringsloven

Kurset behandler den nyeste markedsføringslov, som trådte i kraft 1. juli 2017. Formålet med denne er at understøtte en effektiv konkurrence og gode forbrugerforhold, og markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Effektiv og fair konkurrence og en hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse, hvor forbrugerne kan være aktive og er beskyttet mod vildledning og aggressiv markedsføring, understøtter således velfungerende markeder. Virksomheder...

Sonny Kristoffersen

3 kursuspoint

Advokatetiske regler

Kurset behandler ”De advokatetiske regler”, som bliver anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2016. De advokatetiske regler gælder for alle advokater, uanset om de udøver advokatvirksomhed eller er ansat i virksomheder eller organisationer, der ikke kan udøve advokatvirksomhed, jf. Retsplejeloven § 124. Reglerne udtrykker de krav, som under hensyn til advokaters særlige stilling i samfundet og på baggrund af Advokatnævnets og domstolenes praksis efter Advokatrådets opfattelse stilles til adv...

Sonny Kristoffersen

3 kursuspoint

Online handel og markedsføring på nettet

NB! Kurset er ikke pointgivende efter reglerne om den obligatoriske efteruddannelse! Kurset behandler De Nordiske Forbrugerombudsmænds standpunkt til online markedsføring og handel på internettet sammenholdt med Forbrugerombudsmandens praksis. I dette standpunkt har forbrugerombudsmændene sammenfattet nogle vigtige regler og principper, som bør eller skal følges af erhvervsdrivende, der handler med forbrugere og som udgør de fælles krav om god markedsføringsskik. Standpunktet er et supp...

Sonny Kristoffersen

0 kursuspoint

Forbrugerret

Formålet med Forbrugerretten er at indføre kursisterne i en række praktiske og teoretiske forbrugerretlige spørgsmål - offentligretlige såvel som privatretlige - således som de tegner sig efter gældende dansk ret. Kurset vil tillige berøre de EU-retlige regler og regelforslag på forbrugerområdet. Kurset vil yderligere omhandle:  En gennemgang af Forbrugerretten  Principperne bag  Forbrugeraftaleloven  Købeloven 

Sonny Kristoffersen

3 kursuspoint