Se alle kurser af Bent Ramskov online kurser til advokater

Bent Ramskov

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Kurser

5.0 kursuspoint Med Bent Ramskov
Online

Opløsning af selskaber

Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat (H) PH.D., HD-R/Partner hos DAHL Advokatfirma