Bent Ramskov

Bent Ramskov

Bent Ramskov har solid erfaring som advokat og har møderet for Højesteret. Han arbejder med skatteret, primært selskabsskatteret, og kernekompetencerne er rådgivning om generationsskifte, omstrukturering af både selskaber og personligt drevne virksomheder herunder spaltning, fusion, virksomhedsomdannelse mv. Desuden yder Bent Ramskov skatterådgivning om overdragelse af aktiver af enhver karakter, herunder værdiansættelse, rådgivning om skattepligt, rådgivning om selskabsret, rådgivning af andre rådgivere. Han fører skattesager på alle niveauer, også i Højesteret.

Kurser

Opløsning af selskaber

Bent Ramskov

På kurset behandles de selskabsretlige, regnskabsretlige og skatteretlige regler, der regulerer opløsning af selskaber og deres kapitalejere. De selskaber, der behandles, er primært selskaber omfattet af selskabsloven. Selskaber omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomhed behandles også. Den selskabsretlige regulering af opløsning af selskaber findes i selskabslovens kapitel 14 og er lovteknisk opbygget på en pædagogisk måde. Den selskabsretlige gennemgang vedrører tre opløsningsmetoder: 1) Opløsning ved betalingserklæring, 2) Opløsning ved en almindelig, solvent likvidation  3) Tvangsopløsning. Opløsning af selskaber ved konkurs behandles ikke. Den regnskabsretlige regulering af selskaber under opløsning er spredt. Selskabet eksisterer fortsat under en opløsningsperiode og skal iagttage bestemmelser i både selskabsloven og årsregnskabsloven i denne periode. Da selskabet på et tidspunkt bliver opløst, er der en særlig regulering af visse regnskabsmæssige forhold, som vil blive gennemgået. Den tredje og sidste del er den skatteretlige behandling af opløsning af selskaber. Behandlingen opdeles i aktionærbeskatning og selskabsbeskatning. Fælles for begge områder er, at de lovbestemmelser, der har betydning for beskatningen, er spredt rundt omkring i skattelovgivningen. Ved gennemgangen skabes der et overblik over og forståelse for, hvordan de skattemæssige forhold skal håndteres for selskaber under opløsning.

5

Generationsskifte

Bent Ramskov

Kurset forventes online i foråret 2019.

5

Anbefalede kurser