Caspar Rose

Caspar Rose er advokat og partner i Rose Advokater, som er et niche advokatkontor specialiseret i erhvervsret inden for selskabsret, kapitalmarkedsret, M&A, corporate governance, ledelsesansvar samt bestyrelsesrådgivning. Caspar Rose er uddannet cand.jur. samt cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Desuden har han en Ph.D. i Finansiering fra CBS. Caspar Rose er tidligere professor (mso) fra CBS: Desuden sidder Caspar Rose i en række danske bestyrelser.

Kurser

Børsret II - videregående kursus

Dette kursus bygger videre på Børsret I. På Børsret II gås i dybden med en række selskabsretlige specialforskrifter for børsselskaber bl.a. i forhold til afholdelse af generalforsamling. Desuden gennemgås en række centrale aktionærrettigheder, der udspringer af aktionærrettighedsdirektivets indførelse i Danmark bl.a. i forhold til identifikation af aktionærerne, vederlags- politik og rapport, herunder kravene om at ledelsesaflønningen skal afstemmes med selskabets langsigtede værdiskabelse og...

Caspar Rose

5 kursuspoint

Vedtægter og Ejeraftaler

Ejeraftaler og vedtægter hænger uløseligt sammen. Minimumsbetingelserne til indholdet af vedtægterne er ganske beskedne. I praksis er dette dog langt fra nok til at sikre klarhed for ejerne over deres rettigheder og pligter. Ejeraftaler supplerer vedtægterne, men retsvirkningen af at have en bestemmelse i vedtægterne, som er offentlig tilgængelige og så ejeraftalen, er ganske forskellige. Selskabsloven bestemmer, at ejeraftaler ikke er bindende for selskabet. Ejeraftaler har ingen selskabs...

Caspar Rose

4 kursuspoint

Børsret I – Grundkursus

På kurset får du et indblik i de vigtigste børsretlige begreber og regler på området. Du får en praktisk forståelse for børs- og kapitalmarkedsret dvs. et overblik over de vigtigste forhold, man skal være opmærksom på som rådgiver for/ansat i børsnoterede selskaber eller selskaber, der påtænker at rejse kapital på fondsbørsen dvs. som skal børsmodnes.  Ud over advokater, revisorer og virksomhedsjurister, er denne viden også relevant for ledende medarbejdere internt i børsnoterede selskaber...

Caspar Rose

5 kursuspoint

Advokaten i bestyrelsen: Ledelse og strategi

På dette kursus vil underviser Caspar Rose hjælpe dig, som enten sidder som advokat i en virksomhed eller en bestyrelse, til at forstå de økonomiske begreber, samt klæde dig på til at kunne begå dig i en bestyrelse. Der vil på kurset være en række temaer, som bl.a. indeholder:  Grundlæggende forståelse af begreberne  Forståelse for finansiering, investering og risikostyring Økonomiske konsekvenser, set fra en advokats perspektiv Det er ikke nok bare at være faglig dygtig, man s...

Caspar Rose

3 kursuspoint

Investering, finansiering og risikostyring

Kurset indeholder tre søjler; investering, finansiering og risikostyring, som alle vil blive gennemgået på kurset. Men før man kan arbejde med de tre søjler, er det vigtigt at man forstår hvorfor man skal bruge dem. Når man rådgiver en klient, har selve rådgivningen nogle direkte og indirekte konsekvenser, som alle kan have store økonomiske konsekvenser. Så derfor er det vigtigt at have kendskab og forståelse for hvordan økonomien spiller sammen med virksomheden, når man skal yde rådgivning. ...

Caspar Rose

4 kursuspoint

Aktionærrettighedsdirektivet

På dette kursus om aktionærrettigheder får du et detaljeret indblik i de nye regler i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed m.fl. der skal styrke aktionærrettighederne. Du får også indsigt i effektiv og korrekt håndtering af særligt ledelsesaflønningsreglerne i form af vederlagspolitik og vederlagsrapport, herunder koblingen til selskabets strategi, og reglerne om aktivt ejerskab, en forståelse for reglernes baggrund og formål samt håndtering i praksis.   På kurset går vi tæt på de...

Caspar Rose, Peer Schaumburg-Müller

5 kursuspoint