Caspar Rose

Caspar Rose

Caspar er uddannet cand.jur. ved Københavns Universitet, og har yderligere fra Handelshøjskolen i København en cand.merc.(fir) og en ph.d. i finansiering fra CBS. Han har undervist i en lang årrække på CBS, samt siddet i en række større danske virksomheder.

Kurser

Advokaten i bestyrelsen: Bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi

Caspar Rose

På dette kursus vil underviser Caspar Rose hjælpe dig, som enten sidder som advokat i en virksomhed eller en bestyrelse, til at forstå de økonomiske begreber, samt klæde dig på til at kunne begå dig i en bestyrelse. Der vil på kurset være en række temaer, som bl.a. indeholder:  Grundlæggende forståelse af begreberne  Forståelse for finansiering, investering og risikostyring Økonomiske konsekvenser, set fra en advokats perspektiv Det er ikke nok bare at være faglig dygtig, man skal kunne forstå hvordan elementer påvirker bundlinjen. På kurset vil du derfor få en økonomisk indsigt, der strækker sig over hele virksomhedens gøren.   

3

Investering, Finansiering og Risikostyring for jurister

Caspar Rose

Kurset indeholder tre søjler; investering, finansiering og risikostyring, som alle vil blive gennemgået på kurset. Men før man kan arbejde med de tre søjler, er det vigtigt at man forstår hvorfor man skal bruge dem. Når man rådgiver en klient, har selve rådgivningen nogle direkte og indirekte konsekvenser, som alle kan have store økonomiske konsekvenser. Så derfor er det vigtigt at have kendskab og forståelse for hvordan økonomien spiller sammen med virksomheden, når man skal yde rådgivning.    I de tre søjler hænger investering og finansiering sammen. Investering omhandler hvordan man skal allokere sin kapital og finansiering omhandler hvordan dette skal finansieres. Sidste søjle, risikostyring er også helt central, for den omfatter både finansiel og ikke-finansiel risikostyring.  

4

Aktionærrettighedsdirektivet

Peer Schaumburg-Müller, Caspar Rose

Kurset forventes online medio 2020.

3

Børsret

David Moalem, Caspar Rose

Kurset forventes online medio 2020.

3

Anbefalede kurser