Caspar Rose

Caspar Rose er advokat og partner i Rose Advokater, som er et niche advokatkontor specialiseret i erhvervsret inden for selskabsret, kapitalmarkedsret, M&A, corporate governance, ledelsesansvar samt bestyrelsesrådgivning. Caspar Rose er uddannet cand.jur. samt cand.merc. i finansiering og regnskabsvæsen. Desuden har han en Ph.D. i Finansiering fra CBS. Caspar Rose er tidligere professor (mso) fra CBS: Desuden sidder Caspar Rose i en række danske bestyrelser.

Kurser

Advokaten i bestyrelsen: Bestyrelsesledelse og virksomhedsstrategi

Caspar Rose

På dette kursus vil underviser Caspar Rose hjælpe dig, som enten sidder som advokat i en virksomhed eller en bestyrelse, til at forstå de økonomiske begreber, samt klæde dig på til at kunne begå dig i en bestyrelse. Der vil på kurset være en række temaer, som bl.a. indeholder:  Grundlæggende forståelse af begreberne  Forståelse for finansiering, investering og risikostyring Økonomiske konsekvenser, set fra en advokats perspektiv Det er ikke nok bare at være faglig dygtig, man skal kunne forstå hvordan elementer påvirker bundlinjen. På kurset vil du derfor få en økonomisk indsigt, der strækker sig over hele virksomhedens gøren.   

3

Investering, Finansiering og Risikostyring for jurister

Caspar Rose

Kurset indeholder tre søjler; investering, finansiering og risikostyring, som alle vil blive gennemgået på kurset. Men før man kan arbejde med de tre søjler, er det vigtigt at man forstår hvorfor man skal bruge dem. Når man rådgiver en klient, har selve rådgivningen nogle direkte og indirekte konsekvenser, som alle kan have store økonomiske konsekvenser. Så derfor er det vigtigt at have kendskab og forståelse for hvordan økonomien spiller sammen med virksomheden, når man skal yde rådgivning.    I de tre søjler hænger investering og finansiering sammen. Investering omhandler hvordan man skal allokere sin kapital og finansiering omhandler hvordan dette skal finansieres. Sidste søjle, risikostyring er også helt central, for den omfatter både finansiel og ikke-finansiel risikostyring.  

4

Aktionærrettighedsdirektivet

Caspar Rose, Peer Schaumburg-Müller

På dette kursus om aktionærrettigheder får du et detaljeret indblik i de nye regler i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed m.fl. der skal styrke aktionærrettighederne. Du får også indsigt i effektiv og korrekt håndtering af særligt ledelsesaflønningsreglerne i form af vederlagspolitik og vederlagsrapport, herunder koblingen til selskabets strategi, og reglerne om aktivt ejerskab, en forståelse for reglernes baggrund og formål samt håndtering i praksis.   På kurset går vi tæt på de nye regler i selskabsloven, lov om finansiel virksomhed m.fl. love, der i foråret 2019 implementerede aktionærrettighedsdirektivet i dansk ret. Kurset henvender sig til advokater, virksomhedsjurister og andre, som arbejder med compliance, investor relations, ledelsesaflønning, corporate governance samt aktionærrettigheder i bredere forstand, både i børsnoterede virksomheder og hos institutionelle investorer samt deres rådgivere.

5

Anbefalede kurser