Podcasts
2022-12-22

Podcast: Den nye barselslov

Gør barsel til en fordel for din rådgivervirksomhed. Lyt til podcasten med Natalia Rogaczewska, som hjælper virksomheder med håndtere medarbejdernes barselsperioder.

Hvilken følelse havde du, da du skulle retur efter barsel? Følte du dig som en belastning for din arbejdsgiver, og fyldte ord som ”ammehjerne” og ”søvnmangel” mere end glæden ved at vende tilbage på arbejde med alle de nytillærte kompetencer?

Den nye barselslov

Hvis man spørger Natalia Rogaczewska, der har specialiseret sig i at klæde virksomheder bedre på til at håndtere barsel, er der stor grund til at sætte et stort og stærkt spotlys på de barslende. At få børn er heldigvis ikke de færreste forundt. Tværtimod har ca. 85 % af den danske befolkning minimum et barn, når de fylder 50 år. Særligt med implementeringen af den nye barselslov, vil der fremover være flere mænd, der påtager sig barslen. Derved kan ingen arbejdspladser gemme sig bag det faktum, at der fx er få kvinder repræsenteret på arbejdspladsen, når det kommer til håndtering af barslen.

Den nye barselslov, der blev implementeret i Danmark i starten af august, tog netop udgangspunkt i et EU-retligt ønske om ligebehandling mellem mænd og kvinder i arbejdet, og en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Med den nye lovgivning er der bekendt tilført øremærket barsel til far, hvilket også bør være incitament til at vurdere, hvordan barsel generelt bliver håndteret i virksomhederne.

Er barsel kompetencegivende?

Ifølge Natalia er hun absolut ikke i tvivl. I Advokursers podcast Lex Specialis fortæller hun, at der er mange nye kompetencer at hente, når man går hjemme med sit barn:

”Lige knap 70 % siger, at de får styrket deres personlige kompetencer, alt imens de er på barsel. Nogle af de kompetencer de nævner er, at de bliver mere effektive, tålmodige, empatiske og omstillingsparate. Det er enormt vigtige kompetencer, når man er rådgiver. Uanset om man er advokat, eller om man er inden for en anden branche.”

Legal Tech indtager rådgivningsbranchen

Særligt de bløde værdier kan ifølge Natalia være afgørende for bundlinjen. Mange af de mere standardiserede opgaver som for eksempel udarbejdelse af testamenter mv. bliver i større og større omfang overleveret til robotter. Det er netop i empatien og i mødet med klienten i rådgivningen, der kan konkurreres, da det for mange har en tårnhøj værdi og tillidskabende effekt, når man inddrager rummelighed og empati i rådgivningen.

Bliv en bedre leder via dine barslende medarbejdere.

I podcast-afsnittet Strategisk anvendelse af barslen” taler Natalia ligeledes om, at barsel ikke kun kan give barslende øgede færdigheder, men ligeledes kan udvikle de ledere, der skal sige på gensyn til og få medarbejderne ordentligt onboardet, når medarbejderen kommer tilbage på arbejde i virksomheden.

Der er en stor ledelsesmæssig opgave i at få ens medarbejder til at se barslen som en del af arbejdslivet og ikke en pause. Det er netop mødet med arbejdspladsen, der kan være afgørende for, at medarbejderen rent faktisk bliver i virksomheden, når hverdagen banker på døren, og der skal jongleres med institution, møder, børnesygdomme og frister på ny.

Podcasten, hvor du kan høre alle Natalias væsentlige og brugbare pointer både som privatperson og som virksomhed, kan høres her.

Du kan desuden få indblik i de nye barselsregler via vores webinar ”Mænd og barsel – Lov om ændring af barselsloven” med advokat Marie Louise Aagaard.

Disse kunne også have din interesse? 

No items found.