Talks
2023-01-23

Partner Talks: Claus Barret Christiansen

Vi har i dagens fredagsportræt taget en snak med Claus om den internationale, juridiske udvikling inden for hans fagområde, om advokatbranchen og hvordan man kan holde sig ordentligt opdateret i en travl hverdag.

Claus Barrett Christiansen er specialist i immaterielret og markedsføringsret. Med mere end 20 års erfaring har han ført sager, der har ændret praksis i landets landsretter, Højesteret og ved EU-domstolen. I dag er han gæst i ADVOkursers fredagsportræt til en snak om en verden i krise, om udviklingen i advokatbranchen og om at arbejde med et højaktuelt juridisk område, der konstant er i udvikling.

”Du er en af landets specialister i IP- og markedsføringsret. Hvordan har det været at beskæftige sig med retsområde, der er i konstant udvikling?”

"Det er både sjovt og udfordrende at beskæftige sig med retsområder, hvor såvel den praktiske udvikling som udviklingen i regulering går stærkt, og hvor man kan være med til at skabe ny praksis. Man går ikke i stå, og det er spændende, når de retsområder man har med at gøre, relaterer sig til de meget væsentlige ændringer der har været i den økonomiske udvikling eksempelvis på SoMe, onlinesalg, tech og lifescience."

Hvordan sørger du for at holde dig opdateret, alt imens du jonglerer retssager og rådgivning?

"Vi er ret mange jurister her i Bech-Bruun, som arbejder med IP og markedsføringsret, og vi har mange som er subspecialiseret indenfor de enkelte IP og markedsføringsretlige retsområder, så vi kan langt hen ad vejen holde hinanden opdaterede. Herudover laver vi nyhedsopdateringer til os selv og til klienter, og vi deltager i rigtige mange konferencer, faglige netværk og kurser både i og udenfor Danmark."

Har du set særlige tendenser i udviklingen af retstilstanden inden for dine specialer gennem din karriere, du ikke havde forudset?

"Jeg havde nok ikke set komme, at IP-retsområderne har vokset sig så store. IP’s andel af BNP har været konstant stigende de sidste mange år, og genererer i dag nok mindst 15-20% af BNP i mange vestlige lande, alt efter hvordan man gør det op. Det har medført et meget væsentligt fokus på IP blandt mange virksomheder og også hos lovgivere i Danmark og EU.

Herudover er jeg overrasket over den voldsomme vækst der er i online-krænkelsessager på IP, det er uoverskueligt for de fleste større rettighedshavere, og noget som det kræver en meget strategisk tilgang at dæmme op for. På markedsføringsrettens område har det nok mest overrasket mig, hvor stor en del af sagerne, ikke mindst indenfor vildledning, der i dag føres af virksomheder mod konkurrenter, hvor det tidligere primært var sager, som Forbrugerombudsmanden førte i relation til forbrugervildledning. Og så er markedsføringssager om green-washing eksploderet, det havde ingen vist set komme for bare 3 år siden."

Et af dine specialer er markedsføring af virksomheders grønne tiltag. Der er tale om et nyt opmærksomhedspunkt for virksomhederne. Hvad er den største udfordring, der møder dem?

"Der er tale om et opmærksomhedspunkt, som de fleste virksomheder ikke rigtig havde fokus på for blot få år tilbage, men som i dag står højt på dagsordenen hos næsten alle større virksomheder. Virksomhederne er nødt til at kommunikere deres grønne tiltag, ellers mister de konkurrencekraft, og det er vanskeligt uden at komme i problemer. Specielt hvis man kommunikerer om fremtidige grønne mål. Jeg oplever sjældent, at virksomheder bevidst vildleder forbrugere og andre erhvervsdrivende i deres miljømarkedsføring, men kravene til dokumentation og opdatering af dokumentation overrasker ofte. Den største udfordring er nok, at man som virksomhed må følge med sine konkurrenter, dvs. nogle gange gå til grænsen i sin markedsføring, eller alternativt forsøge at få stoppet sine konkurrenters markedsføring, hvis de går for langt, og det er dyrt, og også noget som er nyt for mange virksomheder."  

Hvad er dit bedste råd, når virksomheder ønsker at gennemføre og kommunikere grøn omstilling – både nationalt og internationalt?

"Mit bedste råd er, at virksomhederne skal analysere, hvad de ønsker at opnå ved kommunikation af grøn omstilling, og hvad værdi det har for virksomheden, og så afveje det overfor de omkostninger der er ved at sikre sig, at man overholder kravene til dokumentation og juridisk compliance. Det giver ikke mening at bruge mange penge på at sikre compliance på kommunikation af grøn omstilling, hvis det ikke medfører reelle fordele for virksomheden som modsvarer udgifterne. Det giver heller ikke mening at tage store rissici i sin markedsføring, hvis ikke det er vigtigt for virksomheden. Herudover bør man have en langsigtet strategi for kommunikation af grøn omstilling, for udarbejdelse af dokumentation er ofte så dyrt og omfattende, at det skal køre i faste rammer for at være effektivt. Det er også væsentligt, at man som virksomhed er opmærksom på, at reglerne – og ikke mindst praksis - er forskellige i de fleste lande, også indenfor EU. I Frankrig har man eksempelvis en hårdere regulering end i Danmark, så man er nødt til at se på alle de lande, hvor markedsføringen når ud."

Vi har i den seneste tid set en international politisk anvendelse af IP-reglerne. Blandt har Rusland tilladt brug af andres etablerede varemærker i forbindelse med, at de gik ind i Ukraine. Hvor stor påvirkning har internationale forhold generelt på dit arbejdsliv?

"Der er ikke så meget af det IP vi laver, som kun har en dansk vinkel, så internationale forhold og regulering har stor betydning for mit arbejdsliv. Men det er kun en fordel, for det er sundt og udviklende, at man hele tiden får viden og input fra verden udenfor Danmark. Jeg tror også, at det er medvirkende til, at IP er populært blandt unge dygtige jurister, for de kan nemt skabe sig et internationalt netværk indenfor IP, hvis det er det de har lyst til, og det giver udsyn. I forhold til Rusland er det naturligvis sørgeligt, at de bruger IP som modsvar overfor Vestens sanktioner, og det i en grad, som næsten aldrig er set før, men det er nok en del af fremtiden efter en del år med meget fri globalisering."

Du har været partner hos Bech Bruun de sidste 15 år, og har set advokatbranchen udvikle sig. Hvor ser du den største udvikling i branchen?

"Jeg synes specialiseringen hele tiden bliver større. Man er i dag ofte ikke specialist indenfor IP generelt, men kun dele af IP, f.eks. patentret eller varemærkeret, og dette er eskaleret gennem de sidste 15 år. Herudover fungerer advokatbranchen nu mere som andre liberale erhverv, og konkurrencen er blevet meget hårdere. Det er en god ting med hård konkurrence, for det giver en mere fornuftig prisdannelse og højere kvalitet, men eksempelvis revisorerne har en konkurrencefordel, fordi de ikke er reguleret på samme vis som advokatbranchen. Herudover er der i advokatbranchen sket et skred i, hvor meget unge medarbejdere vil arbejde. Flere og flere prioriterer at bruge mindre tid på arbejdet, ikke fordi de er dovne, men fordi der andre ting de prioriterer. Det er en sund udvikling, men det kan være svært at få til at passe sammen med klienternes krav og også den løn og omkostningsstruktur, som advokatbranchen har. Men det skal vi nok få løst."

Hvad er dit bedste råd til de advokatfuldmægtige, der ønsker sig at dygtiggøre sig indenfor deres område på samme måde, som du har gjort?

"Man skal finde et retsområde, som man synes er sjovt, ellers er det svært at blive rigtig dygtig til det, man laver. Og så skal man involvere sig i faglige organisationer og undervise, og sørge for at få et godt netværk – som helst skal række udover Danmarks grænser – som man kan dele viden med. Sidst men ikke mindst skal man vælge at arbejde et sted, som prioriterer læring og uddannelse, og hvor man har dygtige kolleger, for ellers udvikler man sig ikke."

Disse kunne også have din interesse?