Talks
2023-02-21

Partner Talks: Søren Johansen

Vi tog en snak med Søren Johansen for at høre mere om de væsentligste udfordringer han mødte, da han efter 20 år hos Kromann Reumert foretog et markant brancheskifte.

Hvordan oplevede du skiftet til Altor Equity Partners i 2011 efter over to årtier hos Kromann Reumert?

”Da jeg blev kontaktet om opgaven, havde jeg slet ikke forestillet mig at forlade Kromann Reumert, men efter at have mødt mine nuværende partnere i Altor, kunne jeg mærke at Altor var præget af den samme form for stærke og samarbejdende partnerkultur, som vi havde hos Kromann Reumert. Da jeg samtidig havde nået et punkt i min advokatkarriere, hvor det kunne give mening at prøve nogle helt nye udfordringer, besluttede jeg mig for at tage springet.

Selvom jeg havde en del erfaring med kapitalfondsmodellen fra mit virke som advokat og også havde en betydelig bestyrelseserfaring, var der helt klart en del af kapitalfondenes værktøjskasse som jeg ikke havde. Jeg var derfor afhængig af en række rigtig gode kolleger, også blandt de yngre i firmaet, som hjalp mig op ad en stejl læringskurve. Det var rigtigt spændende og berigende at lære nyt efter så mange år i den samme branche.

Det var også rigtig positivt at komme fra rådgiversiden til ejersiden hvor man både har mere reel indflydelse og mere direkte ansvar for de beslutninger der bliver truffet." Jeg har også været så heldig at beklæde forskellige ledelsesposter internt i Altor og det har været en fornøjelse at se hvordan vi som firma er vokset og har udviklet os på en lang række vigtige områder, herunder ESG."

I hvilket omfang har din erfaring fra nuværende og tidligere stillinger som Partner og Managing Partner bidraget til at skabe øget fokus på grundlæggende retsstatsprincipper og menneskerettigheder som bestyrelsesformand for tænketanken Justitia?

”Jeg er meget stolt af at have været med i Justitia fra starten. Med alt det der sker både i verden omkring os og i Danmark, tror jeg ikke mange kan være i tvivl om at selve retsstaten og grundlæggende rettigheder er noget der konstant vil blive udfordret. Jeg mener at alle jurister, uanset deres øvrige virke, har en særlig pligt til at stå vagt om disse grundprincipper."For mig personligt er det også en glæde stadig at kunne holde fast i juraen blandt andet gennem min rolle i Justitia.”

Da du startede hos Altor Equity Partners i 2011, var din mission at styrke samarbejdet med management teams med henblik på at understøtte udviklingen af danske virksomheder. Har der været nogle udfordringer forbundet med denne “mission” siden du startede?

”Det er en grundlæggende del af kapitalfondsmodellen at sikre at aktionærer, bestyrelse og daglig ledelse i en virksomhed arbejder effektivt sammen om en klar værdiskabelsesdagsorden.

For os gælder det særlige, at vi aktivt søger at lave investeringer i partnerskab med eksisterende aktionærer, stiftere m.v. I hovedparten af vores investeringer ejer vi således mindre end 100% af aktierne og i en del investeringer ejer vi kun en minoritet. Det stiller særlige krav til vores evne til at etablere reelt samarbejde og kræver også at vi bruger en del tid på at lære vores kommende partnere i en investering at kende. For os har modellen været meget succesfuld og har medvirket til at vi har skabt gode resultater for vores investorer."

Det er samtidig også klart at den model kan give udfordringer, hvis samarbejdet af den ene eller den anden grund ikke kommer til at fungere, og det har vi da også set eksempler på i vores portefølje. Samlet set er vi dog meget tilfredse med udviklingen i porteføljen, også igennem de seneste turbulente år med Covid, krig og inflation.”

Hvilke råd ville du give yngre advokater, som påtænker at arbejde inden for private equity?

”Jeg kan i hvert fald ikke anbefale at gøre som jeg selv har gjort, da jeg som sagt var helt uforberedt på skiftet, da muligheden kom.

Det typiske karriereforløb i kapitalfondsbranchen er at starte med en erhvervsøkonomisk uddannelse, eventuelt med en MBA oveni, og så at starte karrieren i en investeringsbank eller et stort konsulenthus. Det er således ikke normalt at kapitalfonde ansætter direkte fra universiteterne. Der er dog også en række rigtig succesfulde undtagelser til den hovedregel, herunder også jurister der tidligt har taget springet videre og er blevet meget succesfulde partnere i andre nordiske kapitalfonde."

Hvis man som ung jurist gør sig den slags overvejelser, skal man nok fokusere på det uddannelsesmæssige ved f.eks. at supplere juraen med en MBA og så vil en naturlig vej nok være at tage et år eller to hos en investeringsbank eller et konsulenthus for at opbygge den værktøjskasse, jeg helt klart ikke havde."


Disse kunne også have din interesse?