Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen er uddannet advokat i 1982 og er ansvarlig for Bech-Bruuns interne compliance. Lars er endvidere ansvarlig for Bech-Bruuns videnarbejde, der bl.a. omfatter indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder. Med sin baggrund fra domstolene arbejder han herudover med rådgivning inden for konfliktløsning. Han underviser på Københavns Universitet i faget Konkursret samt på kurser arrangeret af eksterne udbydere, som fx Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR Kompetence.

Kurser

Hvidvaskloven

Kursets formål er, at advokater og ansatte i advokatvirksomheder kan leve op til kravet i hvidvasklovens § 8, stk. 6, om, at virksomhedens ansatte og ledelse har modtaget tilstrækkelig undervisning i reglerne i loven samt i de relevante krav om databeskyttelse. Med henblik herpå gennemgås de dele af hvidvasklovgivningen og den persondataretlige lovgivning, som har betydning for advokatvirksomheder samt de advokater og øvrige ansatte, som de beskæftiger. Kurset er en generel indføring i de ...

Lars Lindencrone Petersen

4 kursuspoint

Advokaters tavshedspligt

På kurset vil Lars gennemgå følgende: Begrundelse Retsgrundlag og personkreds Indhold Undtagelser Sanktioner

Lars Lindencrone Petersen

3 kursuspoint

Advokathonorarer og sagsomkostninger

Kurset inderholer følgende: Advokathonorarer – forholdet mellem advokaten og hans klient Sagsomkostninger – forholdet mellem parterne i en retssag

Lars Lindencrone Petersen

3 kursuspoint

Interessekonflikter

Kurset gennemgår følgende: Begrundelse og grundlæggende hensyn Retsgrundlag og personkreds Indhold – tilfældegrupper Identifikation og jobskifte Virkninger af, at der foreligger en interessekonflikt Sanktioner

Lars Lindencrone Petersen

3 kursuspoint

Omstødelse - Bech-Bruun Edition

Kurset omhandler følgende: Generel introduktion til omstødelse De omstødelige handlinger - §§64-74 Retsvirkninger - §§75-80 Nogle processuelle spørgsmål – navnlig §81

Lars Lindencrone Petersen

3 kursuspoint

De advokatetiske regler 2022

Den 1. september fik vi et nyt sæt advokatetiske regler. I forhold til den hidtidige udgave er der tale om opdateringer som følge af ny praksis fra Advokatnævnet og domstolene og egentlige nyskabelser, dels som følge af, at nye områder er dukket op, dels som følge af, at Advokatrådet har nyorienteret sig i forhold til sine hidtidige holdninger. I praksis er den mest betydningsfulde forskel, at regelsættet er gennemgribende redaktionelt ændret, således at det nu præsenterer de advokatret...

Lars Lindencrone Petersen

3 kursuspoint