Portrætter
2023-02-01

Portræt: Carsten Ceutz

Når man møder Carsten Ceutz ligner han en klassisk advokat. Han fremstår velklædt, velfriseret og som et ordentligt menneske. Hans juridiske fokus er konkurser og rekonstruktioner, hvor han hjælper virksomheder i økonomisk krise.

Når man møder Carsten Ceutz ligner han en klassisk advokat. Han fremstår velklædt, velfriseret og som et ordentligt menneske. Hans juridiske fokus er konkurser og rekonstruktioner, hvor han hjælper virksomheder i økonomisk krise.

Men som menneske er han meget andet end det. Han har været jazzballetinstruktør og er vild med dans. Både det der sendes i fjernsynet og som udøvende danser. Han bruger desuden mange MAMIL-timer på landevejene og i skovene på racercykel og mountainbike.

Han var den første akademiker i sin familie, og i dag er han gæst i ADVOkursers fredagsføljeton.

Hvis du tænker tilbage til din studietid og de forventninger du havde til fremtiden, hvordan er din karriere så forløbet?  

”Min karriere er ikke forløbet som en lige linje. Tværtimod. Der har været muligheder, der har vejledt og fristet. Men jeg har hele vejen igennem været drevet af fokus på indlæring og nysgerrighed.”

Har der været begivenheder, der har været medvirkende til, hvor du befinder dig i dag, og det fagområde du beskæftiger dig med?  

”Jeg har altid haft en evne til at rumme store og komplekse sagsmængder. Jeg bliver motiveret af, at der kommer ”orden i penalhuset”, og jeg trives med kaospilotstyring, og det har trukket mig i retning af insolvenssagerne. Insolvenssagerne er yderligere – set fra et indlæringsperspektiv – begunstiget med, at jeg som rekonstruktør og kurator ”gratis” får indsigt i forskellige forretninger og markeder; en indsigt næppe nogen uddannelse ville kunne give mig"
 
Hvordan har du set insolvensretten udvikle sig?

”Insolvensretssagerne er ligesom de fleste andre sagstyper på et advokatkontor blevet stærkt professionaliseret og specialiseret. Aktørerne er derfor blevet bedre til at efterspørge kvalitet til prisen, hvilket igen betyder, at man ikke kun skal være dygtig jurist, man skal også være en dygtig forretningsmand og en dygtig efterforsker. Der skal leveres til budget og til tiden og med høj kvalitet, og det er lige mig”

Har du gode råd til den yngre generation af jurister, der gerne vil indtræde i advokatbranchen?

”Regelmængden og regelkompleksiteten er ikke blevet mindre i min tid, og jeg spår, at mængde og kompleksitet kun udvikler sig yderligere til en grad, hvor det også for større virksomheder vil være vanskeligt at følge med. Derfor er min forventning, at vi ikke alene skal kunne vurdere, hvad der er ret og vrang, men vi skal kunne vurdere, hvad der er kommercielt og ikke mindst etisk og moralsk rigtigt og fordelagtigt – målt på FN’s 17 verdensmål.”

Hvad er den største udfordring, som du på nuværende tidspunkt ser i advokatbranchen?

”Vi skal være i stand til at opstille mål og værdier for vores advokatvirksomheder, således at de yngste stjerner i branchen kan se en mening i vores virksomheder udover indtægt og beskæftigelse.”

Disse kunne også have din interesse?